Logga in

Enklare montering av nya svenska elvägen

Publicerad
7 jul 2016, 10:32

Den nya laddtekniken, som presenterades under Almedalsveckan, ska testas i Mariestad kommun i projektet Electrivillage. En laddskena placeras mitt i körbanan, ovanpå asfalten. Sedan kan elfordon som kör på vägen fälla ner strömavtagare mot skenan och ta emot elektrisk energi.

Tekniken är utvecklad vid Lunds universitet under ledning av professor Mats Alaküla, som även är senior rådgivare på AB Volvo.

– Med elvägar behöver fordonen inte ha så stora batterier, och det är en förutsättning för att tunga lastbilar ska kunna gå på el, säger Mats Alaküla.

Samtidigt kan tekniken användas även av personbilar, en viktig aspekt eftersom personbilarna står för en större andel av utsläppen.

”Att lägga strömförande skenor på gatan låter kanske farligt, men systemet är väldigt elsäkert. Det känner av när fordonet kommer och switchar bara på strömmen i de segment som finns rakt under fordonet”

Projektledare Dan Zethraeus, upphovsman till tekniken.

Se videon: Elvägen i Mariestad skiljer sig på viktiga punkter från de andra svenska elvägstesten. 

Laddskenan byggs av 10 meter långa bitar som limmas fast på asfalten. Bit fogas till bit ungefär som när man bygger en bilbana. Men istället för bilbanans två parallella plus- och minuspoler så är skenan uppdelad i 1 meter långa kontaktsegment: vartannat plus, vartannat minus.

Dagens prototyp kan leverera upp till 160 kW. Effekten ska höjas till 240 kW i en kommande version, tillräckligt för att driva och ladda tunga lastbilar.

– Att lägga strömförande skenor på gatan låter kanske farligt, men systemet är väldigt elsäkert. Det känner av när fordonet kommer och switchar bara på strömmen i de segment som finns rakt under fordonet, säger projektledaren Dan Zethraeus, som är upphovsman till tekniken.

Oväder och vinterväderlag ska inte heller vara något problem. Strömskenan står på gummifötter så att regnvatten kan rinna av undertill. Den har även klarat tester med en specialutvecklad snöplog.

Skenan behöver strömförsörjas ungefär var femhundrade meter, och där borras en kanal för kablar ut till vägens sida. I övrigt behöver man inte gräva vilket gör installationen förhållandevis enkel även i städer. Förutom på vägar kan laddskenan installeras på exempelvis parkeringsplatser, taxistopp, vid lastbryggor och busshållplatser.

Nästa vår ska en 200 meter lång teststräcka byggas på en inhägnad bana norr om Lund. Om allt går enligt planerna ska testerna starta i Mariestad året därpå. Först för laddning av stillastående fordon, sedan på en väg. I projektet deltar även transportföretaget DHL och Coman, som tillverkar specialfordon för exempelvis färdtjänsten.

”Sverige ligger 3-4 år före omvärlden när det gäller att implementera tekniken”

Magnus Henke, Energimyndigheten.

I Sverige finns fler projekt som testar olika sätt att elektrifiera allmänna vägar. På ett annat seminarium i Almedalen diskuterades en 2 km lång elväg som ska byggas norr om Stockholm, mellan Rosersberg och Arlanda. Där ska strömskenor installeras i spår som fräses upp i vägbanan. Projektet drivs av ett konsortium, och bland deltagarna finns Elways, som utvecklar tekniken, och NCC. Nu pågår tester av säkerhet och slitage, samtidigt som en lastbil byggs om till eldrift. Konsortiet hoppas att Trafikverket ska ge grönt ljus under senhösten så att elvägen kan börja byggas 2017.

Både Arlanda- och Mariestadprojektet får stöd av Energimyndigheten.

– Elvägar har enormt stor potential att lösa problemet med emissioner från den tunga trafiken, och Sverige ligger 3-4 år före omvärlden när det gäller att implementera tekniken, sade Magnus Henke på Energimyndigheten som fanns på plats i Almedalen.

Elinstallatören har tidigare skrivit om ytterligare en elväg med spänningssatta luftledningar på en 2 km lång sträcka av E16 utanför Sandviken.  Den togs i drift i midsommarveckan och blev därmed världens första elväg för tunga fordon på allmän väg.

Två hybridlastbilar från Scania används i det tvååriga demonstrationsprojektet som drivs av Region Gävleborg. Med hjälp av en skanner märker fordonen när det finns luftledningar ovanför fordonstaket. Då fälls en strömavtagare automatiskt upp och kopplar till luftledningarna – även om fordonet håller hög fart. Så länge kontakten kvarstår matas ström till fordonets elmotor. När lastbilen lämnar teststräckan eller byter fil så tar dieselmotorn över driften igen. Även det projektet har fått finansiering av Energimyndigheten.