Unik spänning på E16

Publicerad 1 jun 2016, 10:43 | Uppdaterad 24 feb 2021

E16 blir världens första elväg för tung trafik på allmän väg. I midsommarveckan spänningssätts luftledningarna utanför Sandviken.

En två kilometer lång sträcka av E16 har fått luftledningar över det högra körfältet. Här kan hybridlastbilar fälla upp strömavtagare från taken och mata ner ström till fordonens elmotor.

Den nya elvägen är ett demonstrationsprojekt som drivs av Region Gävleborg. Den tas i drift 22 juni och blir därmed världens första elväg för tunga fordon på allmän väg. Men Magnus Ernström, projektägare på Region Gävleborg lyfter hellre fram andra saker än världsrekordet.

– Det intressanta för oss är vad tekniken kan innebära för miljön och för regionen. Det kan exempelvis ge företag möjlighet att skapa nya produkter och tjänster, säger han.

Tekniken, som utvecklats av Siemens, har tidigare installerats på en testbana i Tyskland.  I testerna på E16 ska två hybridlastbilar från Scania användas. Med hjälp av en skanner märker fordonen när det finns luftledningar ovanför fordonstaket. I så fall fälls en strömavtagare automatiskt upp och kopplar till luftledningarna – även om fordonet håller hög fart. Så länge kontakten kvarstår matas ström till fordonets elmotor. När lastbilen lämnar teststräckan eller byter fil så tar dieselmotorn över driften igen.

– Det är trångt på järnvägen och elvägar kan bli ett komplement.

Magnus Ernström, projektägare  Region Gävleborg

Övrig trafik ska inte påverkas alls – luftledningarna sitter på 5,28 meters höjd och har en likspänning på 750 Volt. Säkerhetsavståndet från strömförande tråd är endast 10 cm, betydligt kortare än för järnvägens högspänningsledningar. Om de viktbelastade ledningarna skulle gå av snurrar de automatiskt upp sig så att de inte riskerar att hamna på vägbanan. Även strömmen bryts automatiskt med något tiotals millisekunders fördröjning. 

Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova finansierar projektet med 77 miljoner kronor. Testerna ska pågå i två år och om allt faller väl ut hoppas Magnus Ernström på en utbyggnad från Gävle hamn till Borlänge och Avesta.

– Det är trångt på järnvägen och elvägar kan bli ett komplement, säger han.