Logga in

Så skadas elektriker i arbetet

Publicerad
1 jun 2016, 16:14

Flyttbara stegar och trappstegar har orsakat 275 arbetsskador bland installations- och serviceelektriker de senaste fem åren, det kan jämföras med tvåan på listan, knivar, som orsakade 145 skador. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Elinstallatören listar här de 10 yttre faktorer som varit inblandade i flest av elektrikernas arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Totalt innehåller Arbetsmiljöverkets lista cirka 200 olika faktorer som tillsammans orsakat 1900 fall. Andra exmpel från listan är att 9 skador har drabbat elektriker som jobbar med cirkelsåg och att stolpar, pyloner och gångbroar har varit inblandade i 15 olyckor.

FAKTA

Yttre faktorer

 1. Flyttbara stegar och trappstegar 275
 2. Knivar 145
 3. Handborrmaskin 95
 4. Elinstallationer (fasta lågspänningsinstallationer) 79
 5. Handlampor, sladdar, förlängningssladdar 75
 6. Golv/ golvytor 50
 7. Glatt golv/underlag till följd av regn, snö, is, vatten 50
 8. Transmissionsledning 44
 9. Utrustning för personlyft som korgar och plattformar 43
 10. Trappor 40

Tittar man sedan vidare på det som Arbetsmiljöverket kallar för Avvikelse, vilket närmast kan förstås som vad som hände, så finns det ungefär 40-50 sådana i listan. De tio mest förekommande avvikelserna:

FAKTA

Händelser

 1. Förlorad kontroll över handverktyg 358
 2. Person som faller från högre till lägre nivå 261
 3. Förlorad kontroll över föremål 161
 4. Person som faller på samma nivå 158
 5. Gå tungt, trampa fel eller snubbla 123
 6. Elektriskt problem som medför en direkt kontakt 110
 7. Förlorad kontroll över transportmedel eller utrustning för förflyttning av material 106
 8. Föremål som drar med sig den skadade i ras eller glidning 94
 9. Ej koordinerad eller missriktad rörelse 99
 10. Lyfta, bära, resa sig 87

När det gäller arbetssjukdomar så listar Arbetsmiljöverket istället något de kallar för exponeringsfaktorer vilket kan tolkas som omständigheter. Totalt handlar det om 396 fall under åren 2011-2015 och det finns 40 stycken med på verkets lista. De tio mest förekommande:

FAKTA

Omständigheter

 1. Arbete med armarna över axelhöjd 66
 2. Repetitivt arbete 28
 3. Knästående eller liggande ställning för länge eller för ofta 27
 4. Vibrationer som överförs till armar och ben 23
 5. Lyft och förflyttningar av bördor under 20 kilo 23
 6. Arbetsställningar 20
 7. Buller 17
 8. Damm 14
 9. Kisel, sand 14
 10. Oorganiska fibrer 14