“Nya systemet stärker konsumenternas ställning”

Publicerad 20 jun 2016, 10:14

Nästa sommar träder en ny elsäkerhetslag i kraft. Efter 1 juli 2017 måste alla företag som vill utföra installationsarbeten på annans anläggning finnas med Elsäkerhetsverkets offentliga register. Elinstallatören ställer fem frågor till Charlotte Mogren, som är Elsäkerhetsverkets projektledare för registret.

Varför behövs registret?

– När de nya reglerna träder i kraft kommer Elsäkerhetsverket att få ett nytt tillsynsområde – elinstallationsföretag. Att företagen finns i ett register ger oss bättre möjligheter att utöva den tillsynen. Registret är positivt även för företagen. Det visar konsumenterna att man som företag uppfyller vissa grundläggande krav för att få bedriva elinstallationsarbete.

– För konsumenternas del är den stora vinsten att man kan kontrollera att elinstallationsföretaget man vill anlita finns registrerat och att det gör elinstallationer inom den verksamhetstyp som man vill köpa tjänster inom, exempelvis i bostäder, säger Charlotte Mogren.

Vad är problemet med dagens registreringsregler?

– Idag har vi endast register över enskilda elinstallatörer, och reglerna och ansvarsförhållandena är svåra att greppa för en konsument. När konsumenter kontaktar Elsäkerhetsverket idag efter att något har gått snett så kan det exempelvis visa sig att det anlitade företaget inte har någon registrerad elinstallatör, ett krav som konsumenten inte är medveten om. Det nya systemet stärker konsumenternas ställning. De kommer via en e-tjänst att kunna kontrollera att ett företag finns registrerat hos Elsäkerhetsverket eller inte.

”Det är jätteviktigt att både konsumenter och elinstallationsföretag får kännedom om registret”.

Charlotte Mogren, projektledare för Elsäkerhetsverkets nya register över elinstallationsföretag.

.

Har du några tips till elinstallationsföretag som ska registrera sig?

– Man kan anmäla sig från 1 januari 2017. Men den första punkten på att-göra-listan är att utarbeta ett egenkontrollprogram, som den nya lagen också kräver. När det väl är gjort ska det bara ta några minuter att registrera företaget i vår e-tjänst. Man fyller bland annat i företags- och adressuppgifter, en kontaktperson, en elinstallatör som företaget har utsett och de verksamhetstyper företaget gör elinstallationer inom.

– Ett tips för att registreringen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är att låta den utsedda elinstallatören göra registreringen. Annars krävs en samtyckesblankett från elinstallatören, och den blanketten ska granskas. Det krävs för att säkerställa att ingen elinstallatörs auktorisationsnummer missbrukas – att någon registreras mot sin vilja. Ett annat tips är att vi använder Bank-ID för att säkra vem som lämnat uppgifter om företaget, så se till att personen som ska göra registreringen har ett sådant.

FAKTA

Nya elsäkerhetslagen

Den nya elsäkerhetslagen träder ikraft den 1 juli 2017.

Starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel slås ihop till ett samlat regelverk.

Överinseendet skrotas och ansvaret för elinstallationsarbeten flyttas från den enskilde elinstallatören till företagsledningen.

Alla företag som utför elinstallationer ska följa egenkontrollprogram.

Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter har sänts ut på remiss.

www.elsakerhetsverket.se/nyaregler kommer information om reformen att släppas fortlöpande.

Har ni fler sätt att porta oseriösa aktörer från registret?

– Vi gör samkörningar med vårt register över elinstallatörer och kontrollerar att den elinstallatör som registreras har en auktorisation och att auktorisationen omfattar den verksamhetstyp som företaget uppger att de ska arbeta inom. Om man har angivit att verksamhetstypen omfattar elinstallationsarbete på högspänningsanläggningar så finns det exempelvis tekniska spärrar som slår till om den utsedda elinstallatören har en lägre auktorisationsnivå än det vi idag kallar AB, säger Charlotte Mogren.

Hur ska ni sprida infon om registret?

– Det är jätteviktigt att både konsumenter och elinstallationsföretag får kännedom om registret, och vi har en kommunikationsplan för att nå ut till med rätt information på bästa sätt. Företagen har en jätteviktig roll, och mitt råd är att se registreringen som en positiv stämpel som kan användas i marknadsföringen.  Att ett företag är registrerat visar att det verkar för säkra elinstallationer.