Logga in

Installationsjätte drar ner 700 anställda

Publicerad
20 jun 2016, 15:44

Caverions verksamhet måste bantas och det är divisionerna i Sverige och Norge-Danmark som besparingarna väntas bli störst. Upp till 700 anställda kan få lämna sina jobb. Det här är resultatet av en genomlysning av verksamheten som gjorts efter att den förra vd och koncernchefen Fredrik Strand fick sparken i maj.

Idag måndag den 20 juni flaggar Caverion för att upp till 700 personer i koncernen kan få lämna sina arbeten. När problemen uppdagades tidigare under våren talades om 300 personer. Men nu har den tillfälliga koncernledningen, med hjälp av konsulter, gjort en genomlysning av verksamheten vars slutsats är att det inte räcker.

Förutom divisionerna Sverige och Norge-Danmark berörs också Group Services. Syftet med neddragningarna är att minska de fasta kostnaderna inom interna utvecklingsprogram och istället fokusera på att tjäna pengar och lyckas med företagets uppsatta mål för organisk tillväxt.

– Kortsiktigt behöver vi fokusera på att förbättra lönsamhet och kassaflöde, säger den tillförordnade koncernchefen och vd:n Sakari Toikkanen i ett pressmeddelande.

Slutsatserna i genomlysningen av alla divisioner, som gjorts efter att förre koncernchefen och vd:n Fredrik Strand fick sparken den 17 maj, visar på fynd i fyra problemområden. Lönsamhetsproblem på grund av överkapacitet samt utmaningar med att verkställa och leda projekt, framförallt i Sverige och Danmark-Norge. I Norge beror överkapaciteten främst på att den installationsmarknad som drivs av oljeekonomin har stannat av. I Sverigen handlar det om svag resurshantering, slår rapporten fast.

Det andra problemorådet är att några större projekt i Tyskland och Norge uppvisat sämre resultat än förväntat.

Det tredje problemområdet är att gruppen de senaste två åren gjort tunga investeringar i företagsutveckling för att skapa ett enhetligt och sammanhållet Caverion. Det fjärde fokusområdet är att arbetande kapital och kassaflöde har sinat under 2016 till följ av låg lönsamhet och svag utveckling i Tyskland och Sverige, vilket drivits av försenade slutbetalningar och låg fakturering.