Nyheter för lärlingar i nya kollektivavtalet

Publicerad 2 maj 2016, 12:35

Det nyss framförhandlade nya Installationsavtalet möjliggör visstidsanställning av lärlingar, för företag med upp till tolv anställda elektriker. Det välkomnas av företagen, som dock tycker att det även borde gälla större företag.

Ulf Nordström, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen, säger att många småföretagare idag drar sig för att anställa lärlingar.

–  Mindre företag har svårt att överblicka om de verkligen har arbetsuppgifter för hela lärlingsutbildningen.  Tillsvidareanställningen innebär att företaget måste vidta arbetsbristsuppsägningar om det skulle visa sig att arbetsuppgifterna inte räcker till. Det är för en småföretagare en komplicerad och tidsödande process som de kanske aldrig tidigare genomfört.

– Vi tror att den här förändringen kommer att leda till att fler företag vågar anställa lärlingar och att fler ungdomar därmed får chansen till en slutförd lärlingsutbildning även om den kanske får genomföras på några olika företag.

”Elektrikerförbundet har varnat för att det här kan leda till att företagen tar in lärlingar som sommarjobbare. Jag förstår inte varför det i så fall skulle vara så farligt. Om vi tar in två lärlingar istället för en är det väl bra. All tid som lärlingen gör får ju tillgodoräknas.”

Stefan Persson, ägare Ultra El

 

Urban Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerförbundet, säger att det på grund av högkonjunkturen finns omkring 1 800 personer i lärlingssystemet, betydligt fler än ett normalt år.

– Det gör att vi måste få företag som normalt inte tar emot lärlingar att göra det om vi ska få fler färdigtränade. Men det var viktigt för oss att bestämmelsen är tidsbegränsad och riktad just mot de företag som inte tar många lärlingar idag.

Ett annat krav från SEF för att gå med på överenskommelsen var återanställningsrätten för lärlingarna.

– Det är enligt min uppfattning en förbättring av LAS och vad jag vet finns inte den rätten på några andra avtalsområden, säger Urban Pettersson.

Ultra El i Bromma med nio anställda är ett av de företag som nu får möjlighet att visstidsanställa lärlingar.

VISSTIDSANSTÄLLNING LÄRLINGAR

Möjligheten att visstidsanställa lärlingar gäller företag med upp till tolv anställda på Installationsavtalets område. Administrativ personal eller anställda på andra avtalsområden räknas alltså inte in.

  • Visstidsanställningen måste vara minst en månad.
  • Det hela sker på prov fram till 31 mars 2018 men kan sägas upp till den 1 oktober 2017.
  • ECY ska utvärdera försöket och se om det leder till att fler lärlingar anställs och om fler fullföljer lärlingstiden.

– Den här förändringen är mycket bra. Jag har inför varje avtalsförhandling påpekat att företag borde få den här möjligheten. Eftersom vi tidigare har behövt tillsvidareanställda så blir det då så komplicerat, säger Stefan Persson, Ultra Els ägare.

Stefan Persson säger att visstidsanställningar ger företagen helt andra möjligheter och att det sannolikt öppnar för att fler lärlingar får anställning.

– Idag är det nog så att många inte får chansen eftersom företagen drar sig för att anställa. Elektrikerförbundet har varnat för att det här kan leda till att företagen tar in lärlingar som sommarjobbare. Jag förstår inte varför det i så fall skulle vara så farligt. Om vi tar in två lärlingar istället för en är det väl bra. All tid som lärlingen gör får ju tillgodoräknas.  

Stefan Persson tycker dock att visstidsanställningar borde gälla alla företag, alltså även de större.

– Jag kan inte förstå varför det ska vara andra regler för lärlingar än för andra anställda.

Peter Löfgren på JP El Elteknik i Älvsjö är också glad över förändringen i kollektivavtalet.

– Det är helt enkelt en spärr att för att anställa lärlingar när vi tvingas att tillsvidareanställa. Att lätta på reglerna kommer att gynna både för alla sökande ungdomar och för företagen att våga ta steget att anställa.

 

FAKTA

NYHETER INSTALLATIONSAVTALET

Avtalsperiod 13 månader: 1 april 2016-30 april 2017. Löner och ersättningar ökas med 2,4 procent för avtalsperioden, vilket motsvarar industrimärket på 2,2 procent för 12 månader.

Exempel på andra nyheter i avtalet:

 

  • Annan fördelning av ackordssumman vid inlåning till företag med lägre löneläge, stoppregel om arbetstagare vid ackord inte ”tjänar in” sin månadslön.
  • Möjlighet till överenskommelser om s.k. rotationsavtal vid traktamentsarbeten
  • Tidbanken ska tömmas per 1 april istället för vid årsskiftet. Överenskommelse om att spara tid kan göras med arbetstagaren.
  • Principöverenskommelse om nya reseregler. Dessa gäller dock inte ännu. Parterna ska under avtalsperioden gemensamt undersöka så att ändringen blir kostnadsneutral och därefter genomförs ändringarna.