Bristande riskbedömning bakom elolyckor

Publicerad 27 maj 2016, 15:54

Bristfällig kontroll av att spänningen är frånkopplad ligger bakom många av de olycksfall som drabbar elyrkesmän. Samtidigt visar en tidigare studie att majoriteten av elyrkespersonerna inte anmäler olyckor till sin arbetsgivare.

Dödsfall orsakade av ljusbåge är ovanligt. Under 2015 dog en person i en elolycka och i det fallet var det den andra olycksfallstypen, strömgenomgång som var dödsorsak. Olyckan inträffade vid en misstänkt kopparstöld, som vi rapporterat om tidigare. Senast någon dog av ljusbåge var 2007. Under förra året var 92 procent av de rapporterade elolyckorna strömgenomgångar.

FAKTA

Elolycksfallsrapporten 2015

  • Främsta orsakstyp – strömgenomgång 92 procent
  • Antal anmälda elolyckor 343
  • Antal anmälda tillbud 244
  • Antal elolyckor med sjukdagar 64
  • Antal omkomna 1 person
  • Antal omkomna 1898-2015 2267 personer

För elyrkespersoner var 2015 ett positivt år om statistiken går att lita på. En tidigare studie visar att det finns ett stort mörkertal. Men det totala antalet elolyckor för yrkesfolk minskade aningen under året och det är nu över fyra år sedan en elyrkesperson omkom.

Arbetsfel uppges som orsak till 55 procent av de olyckor som under 2015 medförde sjukdagar. Av dessa berodde 4 av 10 på bristfällg kontroll av att driftspänningen var frånkopplad.

En undersökning om benägenheten att anmäla skador till sin arbetsgivare utfördes bland elyrkesfolk 2005. Den visade att bara 16 procent av de tillfrågade som hade fått ström genom kroppen också anmält det till sin arbetsgivare. Elsäkerhetsverket skriver i sin elolycksfallsrapport att det här tyder på att det finns ett mörkertal för de elolyckor som inte medför sjukdagar.

 

FAKTA

Olyckor 2015 som medfört sjukdagar. fördelade på orsak

Arbetsfel  15

Tekniskt fel 10

varav:

– under bruk 6

– vid ibruktagning 4

 

Läs om förra årets rapport då vi skrev att sjukdagarna efter elolyckor blir allt färre.