100-miljoners-avtal om Stockholms-sjukhus

Publicerad 11 maj 2016, 14:38

Caverion går in i ett så kallat managed operations-avtal med Locum. Det handlar om underhållet av 17 vårdfastigheter i Stockholm län, varav flera sjukhus. Avtalet är värt minst 100 miljoner kronor under en femårsperiod.

Drift och underhåll av landstingshuset i Stockholm, flera sjukhus, bland annat Sollentuna-, St. Eriks-, Rosenlunds-, Maria, Nacka- och Handens sjukhus, det omfattar avtalet som Caverion tecknat med landstingsägda fastighetsbolaget Locum. I praktiken handlar det om tillsyn, skötsel, dygnet runt-jour för att rätta till fel och även långsiktiga insatsar för att förbättra energiprestanda.

Caverion har en historia att bygga på med Locum, bolaget har arbetat med Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Locum är nöjda över att ha upphandlat ett avtal som kommer att ge en hög servicenivå till ett konkurrenskraftigt pris, säger Magnus Colling, upphandlingschef Locum.

Ingår i avtalet gör också brandsskyddsansvar, elsäkerhet och ansvar för medicinska gaser. Den komplexa miljön som sjukhusen innebär ställer krav på specialkompetens som fastighetsingenjörer och energiingenjörer samt koordinering och projektledning.

– Tack vare våra tidigare erfarenheter från liknande uppdrag och våra väl fungerande processer kunde vi presentera en lösning som både garanterar en hög driftsäkerhet och som samtidigt löser den logistiska utmaningen med att dygnet runt leverera högkvalitativa tjänster till ett stort antal fastigheter utspridda över ett stort område, säger Mikael Smedborn, distriktschef Caverion Managed Services mitt.

Avtalstiden startar 1 juni i år och sträcker sig över fem år med option på ytterligare tre år. Totalt omfattar avtalet 17 vårdfastigheter med en total golvyta om 260 000 kvadratmeter. Värdet under de första fem åren beräknas till minst 100 miljoner kronor.