Logga in

Förslag på elsäkerhetslag lämnat idag

Publicerad
7 apr 2016, 15:41

“Dagens lagstiftning kring elinstallationer är också svåröverskådlig och föråldrad eftersom den till stor del baseras på bestämmelser som är nästan 100 år gamla.”, säger energiminister Ibrahim Baylan.

− Många vet idag att bristerna i nuvarande regelverk drabbar våra medlemmar på olika sätt, men även inom byggindustrin och bland de professionella köparna inom till exempel fastighetsbranschen och industrin växer missnöjet med föråldrade regler. En ny elsäkerhetslag är ett viktigt första steg i en nödvändig moderniseringsprocess

Det säger Installatörsföretagens vd Jan Siezing som en reaktion på att regeringen idag föreslår en ny elsäkerhetslag.

Den stora förändringen är att ansvaret för elinstallationsarbete flyttas från den enskilde till företaget.Alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör i verksamheten och blir ålagda att ha ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning ska också vara skyldiga att anmäla verksamheten till Elsäkerhetsverket. På så sätt förbättras Elsäkerhetsverkets möjligheter att utöva en effektiv tillsyn över företagen.

− Elsäkerheten i Sverige är i grunden god, men på en del områden behövs för­bättringar. Dagens lagstiftning kring elinstallationer är också svåröverskådlig och föråldrad eftersom den till stor del baseras på bestämmelser som är nästan 100 år gamla. Det är hög tid att vi får ett modernt och enkelt regelverk som tydliggör ansvaret för elinstallationsarbete, förbättrar tillsynen och stärker konsumenternas ställning säger energiminister Ibrahim Baylan.