Logga in

Då är elvägar bättre än snabbladdare

Publicerad
3 feb 2016, 07:45

Satsa på snabbladdare – inte elvägar. Annars har fordonsflottan inte en chans att bli fossilfri till 2030. Men elvägarna har också fördelar, det visar en ny studie från Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Elinstallatören ställer fem frågor till forskningsledare Henrik Ny.

Vad är bäst – snabbladdare eller elvägar?

– Om målet är att ha en fossilfri fordonsflottan år 2030 så är snabbladdare bäst. Annars hinner vi inte göra omställningen.

Är elvägar bäst ur någon annan synvinkel?

– Elvägar är inte så krångligt för den som kör, och man behöver aldrig stanna för att ladda. Vi har även gjort en förenklad kalkyl som visar att elvägar på lång sikt kan bli ett billigare sätt att få en stor miljövinst, och det var lite överraskande. Vår beräkning visar att elvägar har potential att sänka koldioxidutsläppen med cirka 3 kg per investerad krona, att jämföra med cirka 0,6 kg per krona för snabbladdarna. Kalkylen bygger bland annat på att man inte behöver investera så mycket i batterier om man har elvägar och att man kan bli av med många fossilfordon – även tunga fordon.

Största nackdelarna med elvägar?

– Att bygga ut elvägar tar lång tid och blir väldigt dyrt. Elvägar ger dessutom störst nytta för tung trafik, och där finns en tröskeleffekt: för att det ska löna sig att bygga om fordonen det måste elvägsnätet vara väl utbyggt. Det är nästan som att bygga ut ett nytt järnvägsnät.

– Elvägssystemen är dessutom väldigt tidiga i sin utveckling. Det finns flera försöksanläggningar både i Sverige och i andra länder, men inga färdiga elvägar i drift än.

Hur många snabbladdare behöver vi då?

– Det är inte säkert att det behövs så många, eftersom bara 10 procent av personbilarna kör så långt att de behöver snabbladdas på daglig basis. Och vi väntar oss också att elblarnas räckvidd snart ökar så mycket att behovet av laddning utanför hemmet minskar ännu mer. I vår studie uppskattar vi att det skulle behövas snabbladdningsplatser ungefär var femte mil på de större vägarna. Småland och Blekinge skulle exempelvis klara sig med 20 till 25 snabbladdningsplatser. Ökar antalet elbilar så kan man ha fler laddare på varje plats.

Når vi riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030?

– Målet går att nå men kräver väldigt stora insatser, och vi är inte i närheten av att ha startat de insatserna ännu. En utmaning är att även om alla bilar som såldes från och med nu skulle vara miljöbilar så tar det 15-20 år innan den sista fossilbilen har fasats ut.

Läst mer på BTH.