Kyla sänker marginaler i nätet

Publicerad 8 jan 2016, 14:10

Igår nåddes vinterns högsta förbrukning med knappt 26 000 MW och det ledde till att marginalerna i systemet sjönk till en sådan nivå att effektreserven i Karlshamn gjordes startberedd.

Köldrekordet på 42,8 minusgrader i Naimakka i Kiruna kommun har liten effekt på den svenska elförsörjningen. Det som däremot gör att elförbrukningen i landet toppade igår torsdag är det kalla vädret i mellersta och södra Sverige. Det svenska kraftsystemet är sammanbundet med resten av Norden och eftersom kallt väder råder även i våra grannländer ökar den totala efterfrågan på el.

För att kunna möta ytterligare behov gjordes igår effektreserven startberedd. Den består av två oljeeldade kraftverk i Karlshamn som med kort varsel kan tillföra ytterligare totalt 600 MW effekt.

– Vid något tillfälle under kvällstoppen på tisdagen använde vi i princip all tillgänglig reglerkraft på den nordiska marknaden. Samtidigt såg vi att prognosen pekade på en ännu högre förbrukning under onsdagen och torsdagen. Därför beslutade vi att göra effektreserven startberedd, säger Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.

Vi skrev tidigare i vintras om att vindkraften under några stormiga dygn kunde möta en stor del av förbrukningen, I dagsläget står vinden för runt 1 000 MW av det totala behovet på 26 000 MW. Av tio svenska kärnkraftsreaktorer är det nu åtta som levererar el. All vattenkraft används och all tillgänglig importkapacitet likaså.

– Det här visar att vi fortsatt behöver en bra produktionsmix och att den planerbara icke väderberoende produktionen spelar en viktig roll för ett leveranssäkert elsystem även i framtiden, säger Erik Ek.

Förbrukningen förväntas minska efter helgen då vädret ska bli varmare. Mer om balansen i elförbrukningen i Sverige uppdateras i realtid på Svenska kraftsnäts sajt.