Logga in

Horst Blüchert vinner Elsäkerhetspriset

Publicerad
9 dec 2015, 11:18

Vinnaren av årets Elsäkerhetspris ligger bakom ett paradigmskifte, från detaljerade föreskrifter till valfriheten att tillämpa “God elsäkerhetsteknisk praxis”. Motiveringen beskriver en hängiven person med stort engagemang för elsäkerhet.

– Det är ett kvitto på att man har lagt ner lite mer än bara sitt jobb. Och att man har lyckats i branschen, det är väl också bra.

Det säger den blygsamma vinnaren av Elsäkerhetspriset 2015 Horst Blüchert. Han börjar med att poängtera att han är den tredje från Elsäkerhetsverket som får priset. Idag är han pensionerad men jobbade fram till för ett år sedan på verket, där han varit överinspektör och teknisk direktör. Juryn skriver i sin motivering att det är inom framtagandet av ett nytt regelverk, för både arbeten och anläggningar, som han gjort störst avtryck.

Vi är många som menar att utan vår pristagares stora engagemang och kunskap hade detta paradigmskifte inte varit möjligt. I myndighetens konsekvensutredning, avseende förslag till nya föreskrifter om elsäkerhet vid arbete, anges att det efter en hundraårig period av detaljerade föreskrifterdags nu är dags för att ge branschen en valfrihet. En valfrihet att tillämpa svensk standard eller andra lösningar. ”God elsäkerhetsteknisk praxis” blir nu ett begrepp.

Ur motiveringen till STF:s Elsäkerhetspris  2015.

 

Det var på STF:s Elsäkerhetsdag i måndags som priset tillkännagavs.

– Det är hedersamt, säger Horst Blüchert.