Logga in

Simulerat ljus lurar ögat

Publicerad
23 okt 2015, 11:15
| Uppdaterad
15 apr 2021

Nyöppnade Virtual Lab är en dansk simuleringsverkstad för belysning. Där kan ljusinköpare se hur en miljö kommer bli. Labbet vänder sig också till belysningsbranschen som kan använda programvaran som ett digitalt showroom.

– När jag höll på med dagens presentation kom min chef in. Han sa “Jesper, visa inte foton, visa simuleringen vi har gjort istället!” och jag svarade honom: “det här är simuleringen”.

Jesper Wolff skrattar när han beskriver händelsen som understryker hur realistiskt ljus och reflektioner kan återges i det virtuella labb som precis har haft sin invigning när Elinstallatören träffar honom i slutet av augusti på Danmarks tekniska universitet utanför Roskilde. Jesper Wolff är projektledare för Virtual Lab som blir den tredje enheten som ingår i Danish Outdoor Lighting Lab. Från Living Lab, den största av anläggningarna, gjorde vi en film tidigare i höst. Dessutom ingår också Quality Lab som utför noggrant kontrollerade tekniska tester åt belysningstillverkare.

Virtual Lab är resultatet av ett samarbete mellan forskare inom fotonik vid Danmarks Tekniska Universitet i Roskilde och ett företag som heter Utopian City Scape som utvecklat en 3D-programvara för att demonstrera arkitektur. Fotonikforskare har bidragit med tekniska aspekter av hur ljus fungerar och beter sig som Jesper Wolff hävdar är oerhört viktiga. Han tar exemplet med en glasfasad.

– Här är polarisering viktigt för det påverkar inte bara innemiljön utan också hur ljuset beter sig på fasaden. Det kan vara ett säkerhetsproblem för trafik i området ifall ljuset reflekteras på fel sätt.

LED-ljus är extra svårt att simulera berättar Jesper Wolff eftersom den nya ljusteknologin är så pass oförutsägbar.

– Varje LED-ljuskälla har ett eget spektrum så för att göra en validerad simulering behöver du ha koll på just det spektrat.

Men Virtual Lab är mer än 3D-upplevelsen som drar åt det spektakulära. Labbet är utformat med flera målgrupper i åtanke. Belysningsföretag ska kunna använda simuleringar i sin produktutveckling och verktyg för validering för att se om en design är ändamålsenlig.

– De kan också använda våra verktyg för intern och extern marknadskommunikation. Ljuskonsulter som arbetar med ljusplanering åt förvaltningar kan också använda våra projektverktyg. Så vi ser ett brett fält av användare som vi riktar oss mot.

Inne i en nedsläckt del av DTU i Roskilde slingrar en lång kö fram till en utrustning från Oculus Rift, tekniken som för något år sedan kom och räddade Virtual Reality-tekniken som legat i träda sedan nittiotalet. Den lätt svindlande upplevelsen tar oss in i ett slags datorspel där lyktstolpar står i ett industriområde. Men trots den utomkroppsliga upplevelsen är ljusegenskaperna ingen fest för ögat utan rätt enkla simuleringar. Men Jesper Wolff säljer ändå in den här delen som en viktig del av labbet.

– Erfarenheten i verkligheten är förstås bäst. Men tänk på att det i en designprocess ofta handlar om en plats som inte ens finns. För varje månad och år kommer vi allt närmare en verklighetstrogen upplevelse med allt större möjlighet till interaktion, säger han.

Upplevelsen av det färdiga resultatet som man kan simulera kan vara viktig i vissa skeden av en beställning- eller designprocess, medan det i andra lägen räcker med att räkna. Byggare och förvaltningar på till exempel kommuner kan få se hur en utemiljö kommer att se ut när den är klar. Belysningstillverkare kan få ett virtuellt showroom för sina produkter.

– Man får komma ihåg att det inte bara handlar om en produkt och dess tekniska data utan om hur den ser ut när den är installerad i en miljö.