Fyra av tio män elfuskar hemma

Publicerad
7 okt 2015, 15:02

En Sifo-undersökning från Skanska, Säkerhetsbarometern, visar att 44 procent av svenskarna nån gång brutit mot de föreskrifter som finns för elarbeten. Störst risker tar svenska män.

Okunskapen är stor om vilken sorts elarbeten man får utföra som obehörig. De flesta elrelaterade arbeten i hemmet måste göras av en behörig installatör eller överinses av en installatör godkänd av Elsäkerhetsverket. Byggbolaget Skanska har låtit Sifo fråga 1200 svenskar över hela landet om vilken sorts elarbeten de utfört själva i hemmet och den visar att 39 procent av männen har bytt en strömbrytare mot en dimmer, ett arbetsmoment som är förbjudet att utföra för en lekman. Närmare var femte person har också själva ersatt ett ojordat vägguttag mot ett jordat, trots att det är olagligt.

– Framförallt är brandrisken hög om man gör fel med elen och långt ifrån alla hushåll är rustade för en eventuell brand, att 29 procent saknar brandsläckare är oroväckande. Dessutom är risken stor för felkoppling eller att få ström i sig, det säger Rikard Andersson, skyddsombud på Skanska.

Undersökningen visar att 18 procent oroat sig för att att skada sig, men det tycks inte hindra deras framfart med elen, bara fyra procent säger att de avstår från hemmafixandet på grund av skaderisk.

– Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta allvarliga olyckor enkelt kan undvikas genom rätt utrustning och planering. Dock gäller det att i förväg kolla upp vilka renoveringar som man enligt lag faktiskt får utföra på egen hand, annars kan det leda till både kostsamma och smärtsamma konsekvenser, säger Rikard Andersson.

Det är tillåtet att byta enkla strömbrytare med två ledare på egen hand utan att själv vara fackman. Är det fler än två ledare i strömbrytaren säger lagen att arbetet måste utföras av eller överinses av en behörig installatör.