Regeringen på Elsäkerhetsverkets linje om behörighet

Publicerad 23 sep 2015, 12:59

Behörighetssystemet kommer att göras om. Det är konsekvensen av att regeringen går på Elsäkerhetsverkets linje och budgeterar nästan 17 miljoner kronor fram till 2019.

– Jag är mycket glad för att regeringen avsatt pengar. Det är en bra signal om att de kommer gå vidare med behörighetsutredningens förslag.

Det säger Elisabet Falemo generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Men det är inte skattemedel som ska finansiera arbetet, istället blir det elanvändarna som får en högre elsäkerhetsavgift. Avgiften ligger sedan 1995 på 6 kronor för lågspänningsabonnemang. Enligt elsäkerhetsverkets förslag ska den höjas med 3-4 kronor, en höjning som när arbetet är klart kommer att ligga kvar.

– Med tanke på penningvärdet är det en blygsam höjning, konstaterar Elisabet Falemo.

Det har tidigare funnits en rädsla i branschen att elbehörighetsutredningen skulle hamna i byrålådan, men Energiminister Ibrahim Baylan sa i ett tv-inslag på Elinstallatörens sajt i juni att han trodde på att lagen skulle kunna träda ikraft 1 januari 2017 så som utredaren också föreslog. När utredningen nu finns med i höstbudgeten kan branschens företrädare pusta och istället koncentrera sig på att medverka till det intensiva arbete som kommer dra igång under framförallt 2016. Visserligen måste regeringen lägga fram en proposition för riksdagen att fatta beslut om, men Elsäkerhetsverket kan inte vänta utan måste börja planera om arbetet ska kunna komma igång efter årsskiftet.

– Vi kommer behöva bygga ett helt nytt dataregister över verksamma företag och så kommer det behövas en stor informationsinsats riktad både mot företag och mot allmänheten, det säger Elisabet Falemo till Elinstallatören.

Elsäkerhetsverket samarbetar nära med branschen. Till sin hjälp tar det en referensgrupp som redan har träffats. Där får branschföreträdare vara med och påverka upplägget och i gruppen finns  EIO och SEF med men också representanter som Svensk Ventilation, Svensk Elstandard, VVS Företagen och många fler. Elsäkerhetsverket kommer troligen rekrytera ungefär fem personer inom olika kompetensområden för arbetet med det nya elbehörighetssystemet.