Logga in

”En bättre arbetsmiljö behöver inte kosta pengar”

Publicerad
15 jul 2015, 13:42

I dag jobbar företag som vill utvecklas på ett helt annat sätt med arbetsmiljöfrågor än vad mer traditionella företag gör. Arbetsmiljön är inte längre något som enbart hänger på vad skyddsombuden kräver, eller på diskussioner om eventuella förbättringar och vad dessa kan kosta.

– En bättre arbetsmiljö behöver inte kosta pengar. Ofta kan det istället räcka med enkla åtgärder och förändrade attityder för att komma bort från tillbud och skador, säger Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på EIO.

En bra arbetsmiljö ger företag bättre utvecklingsmöjligheter. Det blir lättare att behålla kompetent personal och det stärker ställningen gentemot konkurrenter när rekrytering av ny personal utifrån behövs. En företagskultur där man jobbar professionellt också med arbetsmiljön leder på sikt till professionella framgångar och till ökad lönsamhet. Ett bra arbetsmiljöarbete kan vara ett lika bra, om inte bättre, verktyg som julfester och annat för att skapa en god företagsanda.

– Jag ser en förändring på många håll i dag, säger Rickard Lindberg. Då är det är ledningen som tagit initiativet och vill få ned antalet skador. Det får en stor genomslagskraft och fler personalgrupper dras med i arbetet.

Att skapa förbättringar är enkelt. Det handlar ”bara” om att bestämma sig. Skär- och ögonskador är vanliga problem och de flesta vet redan hur de skall förebyggas. Då handlar det om att göra verkstad av snacket, att bygga en företagskultur där montörerna väljer lämplig arbetsutrustning. Kniven bör inte vara det universalverktyg som den ofta används som och skyddsglasögon ska bäras när de behövs.

Jag har sett att också de större företagen kan lyckas genomföra verkliga förbättringar. När Skanska Installation bestämde sig för att få ner antalet ögonskador, planerade de noga för hur det skulle åstadkommas och genomförde systematiska åtgärder. De fick ner siffrorna genom att få fler att använda skyddsglasögon.
Rickard Lindberg


Ögonskador ligger högt
i skadestatistiken bland elektriker. Under 2012 fick Arbetsmiljöverket rapporter om 39 ögonskador bland montörer och tre av dem ledde till sjukskrivningar i mer än två veckor. Omräknat i arbetsveckor betyder det att en montör skadade ögonen i jobbet nästan varje vecka under 2012.

– Det vanligaste är grus och damm i ögonen vid borrjobb i tak och väggar, säger Rickard Lindberg. Gruset orsakar skador på hornhinnan som kan vara allvarliga och det påverka hela ögat. Den som råkar ut för det här bör snabbt skölja ögat med ljummet vatten och ta sig till vårdcentralen för en kontroll. Att vänta så skadan får ordentligt fäste är ingen bra idé.

Att använda skyddsglasögon är också det bästa att hindra skador från ledningar eller kabel som kan sprätta upp i ansiktet. Installationer i elcentraler kan innebära att en skalad ledning fjädrar upp och skär hål på hornhinnan.

Men för att skyddsglasögon inte skall ligga som hyllvärmare i ett förråd utan sitta på när de behövs krävs ofta förändrade vanor – och det är svåra saker. En säkerhetskultur som präglar hela företaget är den bästa garanten för förbättringar och fler oskadda ögon.

Många elektriker har stegen och kniven som sina käraste ägodelar. Men mycket har hänt på verktygssidan sedan början av 1900-talet.

– Fler borde fråga sig vad de egentligen använder kniven till, föreslår Rickard Lindberg. I de flesta fall är ett verktyg som skaltången ett säkrare och bättre alternativ. De sparar dessutom materialen.

Kniven borde användas sparsamt. Den orsakar många skärskador och för att få bort dem behövs samlade grepp inom företagen, inte minst när de nya, unga kommer ut i jobb. De bör få med sig goda vanor från början.

Skärskador kan vara mer eller mindre allvarliga. Men från arbetsmiljösynpunkt bör varje plåster ses som ett tillbud.

Genom att fokusera extra på arbetsskadorna under en period, som kanske ett halvår, skapas förutsättningar för ett systematiskt arbete för bättre arbetsmiljö. Om till exempel alla skärskador noteras går det att följa upp och sedan gemensamt diskutera hur situationen kan förbättras.
Rickard Lindberg


Fotskador är lika vanliga
som ögonskador – nästan en i veckan under 2012 bland montörer. Men de flesta av dem kan enkelt fås bort ur statistiken. Många använder inte stegen hela vägen utan hoppar ner de sista pinnhålen. En vridning, ett brott, en vrickning kan bli följden. Under 2012 orsakade nio fotskador sjukskrivningar på mer än 14 dagar.

– Vad som behövs är egentligen bara att det här uppmärksammas ordentligt på företaget och att diskussioner om skaderisker ökar ute på jobben. Det är viktigt att fler tar för vana att säga till jobbarkompisen när han eller hon agerar felaktigt, säger Rickard Lindberg.

– Kan vi dessutom få bättre rutiner kring att hålla undan på golven och inte låta emballage och skräp ligga kvar så att risken för att snubbla ökar när det är lite bråttom, skulle statistiken bli ännu bättre.