Nedgående trend för laddpunkter

Publicerad 5 jun 2015, 16:48

Laddinfrastrukturen hänger inte med när elbilarna ökar. Det blir färre publika laddpunkter per elbil. Samtidigt är det stor skillnad mellan olika orter i Sverige, i Östersund är laddnätet i stort sett färdigbyggt.

Tillgången på laddstationer per fordon i Sverige krymper. I maj fanns 0,08 publika laddstationer per laddbart fordon och den siffran har minskat stadigt sedan i augusti, då förhållandet var 0,11. Laddstationerna ökar visserligen, men de laddbara fordonen ökar ännu mer.

− Den stora risken är att de som vågar byta till laddhybrid eller elbil inte inte kan använda bilen som de tänkt sig. Med laddhybrid kan du alltid köra ändå, men om vi subventionerar de här bilarna så vill vi maximera antalet elmil, säger Olle Johansson, vd för Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor.

Fördelningen av publika laddpunkter i landet är mycket ojämn. Stockholm som har flest laddbara fordon har också flest laddpunkter, 359 stycken. Det är ingen storstad på andraplatsen utan Gotland med 84 laddpunkter. Östersund kniper tredjeplatsen med 78 publika laddpunkter.

− Östersund har kommit mycket långt och det beror på att kommunen ställt upp med mark till energibolaget som byggt infrastrukturen. Problemet är den ojämna fördelningen. I vissa andra kommuner finns i princip inga laddstationer alls, säger Olle Johansson.

Det finns inte en självklar aktör att skylla på för att det går långsamt. Flera aktörer skulle kunna bidra till fler publika laddpunkter. Det kan handla om fastighetsägare, kommuner, energibolag, parkeringsföretag, snabbmatsrestauranger med flera.

För själva eltekniken finns en ny EU-standard för laddstolpar för publik miljö. Jämfört med att ladda i ett vanligt enfasuttag går det mycket snabbare. Standarden kallas Typ 2 och klarar allt mellan enfas och 16 A och trefas och 63 A. De har dessutom en säkerhetsfunktion som gör att kabeln inte spänningssätts förrän bilen och laddstationen har kommunicerat med varandra. Laddningen går nästan dubbelt så snabbt med Typ 2 jämfört med att ladda elbilen i ett vanligt 230-voltuttag.

Försäljningsökningen av laddbara fordon har accelererat under våren, det skrev vi om förra veckan. Utvecklingen drivs delvis av en lång uppgående trend på personbilsmarknaden och av att privatpersoner i allt högre grad köper elbil, det i sin tur har delvis med nya finansieringsmodeller att göra.