Logga in

Energieffektivisering av gammal gård

Publicerad
26 jun 2015, 14:11

Rotenbergs Säteri, en nygammal gård med anor från 1200-talet, låg en gång liksom jorden runtomkring i träda men har genom familjen Henningsons förvärv blivit omvandlad till ett energieffektivt jordbruk. Installationen av 680 kvm solceller på de gamla ladugårdshusen är en pusselbit av många för att uppnå de resultat som företaget hoppas på. Den nya energikällan täcker 35 procent av anläggningens energikostnad och producerar el över förväntan.

Som en ö mellan de bördiga östgötska åkermarkerna och Bråviken ligger Rotenbergs Säteri. Huvudbyggnaden, som är byggd 1645, står prydlig i vitputsad sten och säteritak. Allén ner till den gamla ladugården är kantad av stora gamla träd. Åkrarna runtomkring har nyligen blivit skördade och väntar på sådd. Luften står stilla och det luktar gödsel och hav.

Inne i en gammal ekonomibyggnad ombyggd till personalutrymme sitter Anders Henningson framför sin dator och tittar på kurvor som bildar toppar och dalar. Anders ser nöjd ut och visar hur mycket solenergi gårdens solceller har fångat upp i dag. Kurvan visar produktionen i solelsanläggningen under dygnet, från soluppgång till skymning. Moln och regn ger avtryck i kurvan med “hack” under dagen. Dagens mätning följer årets trend och visar på höga toppar.

– Dalarna är inget att oroa sig för, det jämnar ut sig och vi ligger över förväntad soltid nu, säger Anders. Tillsammans med sin fru och en av sönerna driver han företaget Agrotec. Agrotec driver lantbruk på egna och arrenderade fastigheter samt har entreprenadverksamhet inom lantbruk och bygg- och anläggningsområdet. 2007 köpte de Rotenbergs Säteri.

Anders ser glad ut och det har han all anledning att vara. Den förväntade energiproduktionen från solelsanläggningen har överträffats med cirka fem procent sedan den sattes i drift för lite över ett år sedan.

Solelsanläggningen består av ca 680 kvm solceller som är placerade för att fånga upp så mycket solljus som möjligt. En tredjedel ligger på den gamla magasinsbyggnaden i ostlig riktning, resterande solceller finns på taket av torkanläggningen, i syd-sydväst. Likströmmen som produceras av solcellerna omvandlas i nio stycken växelriktare som installerats i samma byggnad.

Vi tänker energisnålt, så att hitta de bästa energilösningarna är en av våra företagspolicys.
Anders Henningsson


Gårdens energiförbrukning
var innan solelsanläggningen sattes i drift cirka 220 000 kWh per år. I samband med installationen av solelsanläggningen gjordes andra åtgärder för att sänka det totala elbehovet med 20-25 procent. Bland annat eliminerades ett elabonnemang, gården försågs med invallningspumpar med ny kabel från gården, skymningsrelän installerades, och strålkastare byttes till lågenergilampor.

En av de stora energislukarna på gården är spannmålstorken som renoverades i samma veva. Oljeeldade pannor och direktverkande el byttes ut till bergvärme i alla hus på gården. Innan solelspanelerna monterades byttes också de gamla eternittaken ut mot nya plåttak för att säkra ett tätt och stabilt underlag för solcellsplattorna.

– Med tåliga tak ska solcellsplattorna hålla 40 år ungefär, säger Anders Henningsson.

– Vi räknar med en återbetalningstid på cirka 10 år för vår investering i solel. Leverantören lämnar 25 års produktionsgaranti och lovar maximalt 20 procent produktionsbortfall, fortsätter han.

Agrotec betalade 65 procent av anläggningskostnaden själva, resterande belopp var bidrag från länsstyrelsen. Under hösten 2012 gjordes en första ansökan till länsstyrelsen och bidraget beviljades under våren 2013.

Under tre månader försommaren 2013 planerades och byggdes solcellsplattorna av PPAM, ett solelsföretag i Linköping som fick uppdraget att projektera och leverera anläggningen. Lundgrens El i Norrköping utförde elinstallationerna.  Eon svarar för elnätet till gården och ett leveransavtal är träffat med Bixia om köp och försäljning av el.

Solens strålar silar igenom ladans röda träplankor. Här inne torkas och förvaras årets skörd. Spannmålstorken, som tar del av solelen, kan hantera 200 ton spannmål per dygn. Årets skörd har lagrats i maximal omfattning, högarna av vete har hunnit bli flera meter höga och spiller över på backen framför ladans dörr.

– Vi väntar med att sälja tills spannmålspriserna, som varit låga under skördesäsongen, förhoppningsvis stiger under vintern, säger Anders.

– Vi söker hela tiden små pusselbitar som gör hela avkastningen bättre, förklarar Anders.

Och tills vidare är Anders mer än nöjd med de pusselbitar han hittills lagt ihop.

FAKTA

En utmaning för elinstallatören

Lundgrens El, som gjorde installation av elen på Rotenbergs Säteri, menar att solcellsanläggningen är för stor och att de därför stötte på en rad utmaningar som annars hade varit enkla att lösa.

– Solcellsanläggningen var överdimensionerad i förhållande till elanläggningen och det var en något klen kabel fram till gården, vilket vi inte kunde rå på, säger Mattias Andersson, arbetsledare på Lundgrens El.

– Det är en elsäkerhetsfråga eftersom kablarna måste tåla mycket påfrestning. Normalt sett blir kablar varma när man använder mycket el, nu var vi tvungna att tänka tvärtom, att kablarna blir minst lika varma när man producerar el, särskilt eftersom det i regel är varmt i omgivningen där man har som mest solinstrålning.

– Vi fick gå upp i dimension, och lägga grövre kablar. Solcellerna alstrar likspänning som matas ned till en så kallad växelriktare där spänningen görs om till växelspänning och sedan matas in i elcentralen, som är placerad i den byggnad som solcellerna sitter på. Vi gjorde också om Agrotecs abonnemang så att invallningspumparna som reglerar vattennivån på gårdens åkrar  bara kör när solen ligger på, en automatisk funktion för att utnyttja solenergin.

Just nu arbetar Lundgrens El med att installera nya solcellsanläggningar i egen regi och samarbetar med företaget Nordic Solar som har funnits länge i branschen. Mattias säger att de har fått lära sig mycket nyttigt av dem, bland annat om säkerhetsfrågor och även projektering kring installationen av solcellsplattor. 

– Det finns mycket spännande att lära sig och praktiskt fungerar installationen mycket lättare när elanläggningen stämmer överens med de förutsättningar som finns på platsen där installationen av solcellerna ska göras.