Uppdelning av företaget gav tydligare prioriteringar

Publicerad 29 maj 2015, 09:14 | Uppdaterad 7 apr 2021

Lindsténs Elektriska i Tomelilla har vuxit starkt de senaste åren. Nu har företaget 125 anställda på sex orter i Skåne och en årsomsättning en bit över 100 miljoner kronor.

Genom att dela upp Lindsténs i tre verksamhetsorienterade bolag har företaget uppnått flera fördelar. Inte minst har det blivit lättare att prioritera mellan olika uppdrag och en bättre kontakt med kunderna.

För ett och ett halvt år sedan delades Lindsténs Elektriska upp i tre olika bolag, ett för vart och ett av företagets tre viktigaste verksamhetsområden – service, teknik och entreprenad. Uppdelningen har gett bättre kontroll på verksamheten och tydligare prioriteringar inom de olika verksamhetsgrenarna.

– Och så har vi fått bättre kontakt med kunderna på köpet, konstaterar Johnny Petré, delägare och vd i företaget. Johnny berättar att Lindsténs platskontor lagts under servicebolaget som också har ansvar för de flesta kundkontakterna.

– Nu finns vi i Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Landskrona och Lund och vi har som mål att vara marknadsledande inom elinstallation på alla de här orterna.

Landskronakontoret är det senaste tillskottet, som kom till efter att Lindsténs förvärvat den lokala elinstallatören Jelmo El i staden.

Magnus Olsson på Lundkontoret chefar över entreprenadverksamheten. Den har blivit allt viktigare för Lindsténs i takt med att entreprenaderna blivit större och företaget vuxit i takt med det. Att ha dem i ett eget bolag har gjort det lättare att hantera dem.

När det gäller större entreprenader har Lindsténs på senare år hittat en intressant nisch – företaget har svarat för elinstallationerna i flera större skånska badhusbyggen.

– Det började i Hörby, sedan blev det ett i Eslöv och nu senast har vi gjort all elen i nya Ystad Arena, ett 500 miljonersprojekt som vi nu är halvvägs igenom, berättar Johnny Petré. I Ystad handlar det om ett totalåtagande med el, belysning, larm, styrsystem, kassasystem och informationsskärmar. Ystad Arena innehåller ett badhus och tre handbollsplaner som alla ska stå klara till hösten. Lindsténs har haft ett drygt tjugotal montörer igång för att hålla tidplanen i det här stora projektet.

– Näst badhusprojekt för oss blir i Sjöbo. Det verkar som om vi fått namn om oss att göra bra ifrån oss i den här typen av byggen, säger Magnus Olsson.

– Vi har på senare år också kommit att göra mycket jobb i projekt med ombyggnationer i miljonprogrammen. Det är en intressant sektor med väldigt stora behov av åtgärder. Och så har vi just nu två stora nybyggen med tillsammans ett par hundra lägenheter på gång, berättar Johnny Petré.

– Bostadsinstallationer präglas av små marginaler, men vi arbetar hårt på att bli riktigt effektiva i att utföra dem. Vi har lyckats hålla positiva resultat i alla bostadsprojekt genom att sätta in rätt resurser och ha en god projektledning, förklarar Johnny. Att projektera själv och lära sig av tidigare misstag är en annan viktig faktor för att nå framgång i den här typen av uppdrag, tillägger han.

Vårt arbetssätt bygger på att ha egen anställd personal som klarar att själva ta beslut och hitta lösningar i olika situationer och att sedan återanvända erfarenheter och metoder i de större projekten.
Johnny Petré


Han konstaterar också
att kunderna tenderar att bli allt mer intresserade av totalekonomin i projekten och att det med tiden därför blivit mindre diskussioner om prissättningen av enskilda moment eller delar av arbetena. Det är en utveckling som Johnny Petré välkomnar eftersom den öppnar för en bättre prisbild i elinstallationsbranschen.

– Jag har ägnat mycken energi åt att försöka förbättra prisbilden för våra uppdrag och lagt mycket tid på att få kunderna att förstå att olika kompetens i företaget måste kosta olika mycket att ta i anspråk. Nu när det är svårt att hämta pengar på materialet är det på andra vägar vi måste söka en bättre lönsamhet. Men det handlar inte om att diskutera höjda timpriset – det spelar egentligen ingen roll, utan det är vad kunden i slutänden får betala för de lösningar vi levererar som är viktigt, liksom att få kunden att inse att det finns pengar att hämta på smartare el-och belysningslösningar.

Johnny Petré medger att det blivit en del tuffa diskussioner med kunderna kring det här, särskilt då med kunder inom kommun och industri. I sådana lägen är det extra viktigt att ha goda relationer till kunden och det är något som han menar att Lindsténs verkligen står för.

– Vi vill sälja lösningar och upplevelser och gå mer mot fasta priser på lösningar än jobb på löpande räkning. Fast det kräver förstås att du är väldigt bra på att räkna fram rätt pris på uppdraget, tillägger Johnny och menar att Lindsténs klarat det bra så här långt.

– Sedan gäller det också att hitta nya segment, som fastighetsautomation till exempel, där det är möjligt att ta bättre betalt för uppdragen. Inom vårt teknikbolag, som leds av Ulf Nilsson, har vi en grupp som arbetar just med fastigheter och energi. De är fyra personer idag och arbetar bland annat med smarta hus, KNX och ljus- och ljuddesign.

– Vår egen ljus- och ljuddesigner Lisa Olsson är en viktig resurs för hela vår organisation när det kommer till den typen av uppdrag, menar Johnny Petré och förklarar att teknikbolaget också arbetar med automationslösningar för industrin – ofta i projekt i samarbete med olika maskintillverkare som kan ha stor geografisk spridning.

Uppdelningen av Lindsténs Elektriska i tre separata bolag har inte inneburit att företaget splittrats i tre grupperingar. De olika bolagen hjälper varandra hela tiden med personal när så krävs i olika bolag – särskilt mellan entreprenad- och servicesidan.

Det är viktigt för oss att alla tycker att det är kul att komma till jobbet och att de känner sig tillhöriga ett och samma företag. Därför lägger vi också en hel del resurser på att få de anställda att känna sig hemma hos oss. Vi ordnar ”Liab-dagen” två gånger om året, med teamövningar och inspirationsinslag vid sidan om de mer sociala aktiviteterna.
Johnny Petré


På gång är också
en ”After Work” på fredagarna. Johnny förhandlar med lokala pubar på de olika verksamhetsorterna så att företagets anställda de här dagarna ska kunna få en öl på ID06-kortet.

– Vi har alltid haft en låg personalomsättning och hoppas det ska fortsätta vara så. Nu är vi stora nog att kunna erbjuda våra anställda möjligheter att vidareutveckla sig inom företaget och det vet jag är något som många av våra elektriker uppskattar, säger Johnny.

En annan faktor, tillägger Johnny, som Lindsténs drar nytta av är företagets image på marknaden. Den tilltalar också de anställda.

– Det finns en utbredd uppfattning om att Lindsténs Elektriska är ett företag ”från landet”. Här i Skåne ligger det mycket positivt i den synen. Den beskriver oss som ett företag man kan lita på och som står stadigt på jorden. Det är en bild av oss som vi gillar!

 

FAKTA

Lindesténs elektriska

• Startades i Tomelilla 1965 av far och son, Sigvard och Bertil Lindstén och senare också Bertils fru Ingrid.

• Ägs idag av Johnny Petré, hans fru Carina Petré och hennes syster Ulrika Rosander. Carina och Ulrika är döttrar till Sigvard respektive Bertil Lindstén.

• Har 12 anställda och kontor i Tomelilla, Landskrona, Lund, Simrishamn, Sjöbo och Ystad.

• Driver två Elkedjanbutiker – i Ystad och Simrishamn.

• Omsatte bokslutsåret 2013-05 till 2014-04 104 miljoner kronor, då med 85 anställda.

• Vinstmarginalen samma år var 5,2 procent.

FAKTA

Startar egen skola

Det råder skarp konkurrens om arbetskraften i elteknikbranschen. I Skåne finns inga arbetslösa elektriker så Lindsténs Elektriska får som de flesta andra företag bygga sin rekrytering på lärlingar från gymnasiet eller från olika vuxenutbildningar. För att locka folk till företaget och för att få dem att stanna där drar Lindsténs nu igång sin egen skolverksamhet – ”Electric Academy”.

Idén bakom ”Electric Academy” är att skapa ett strukturerat sätt att fylla lärlingsåret på Lindsténs med aktiviteter som ger kompetens utöver det vanliga. En filialchef i Simrishamn som skulle gå i pension och som tidigare varit yrkeslärare inom elteknik är den som ska hålla i det hela. Han ska lotsa lärlingarna genom ett år då de får arbeta inom alla Lindsténs olika verksamheter – och också arbeta en tid på kontoret. Det blir två månader teknik och tre månader vardera inom entreprenad, service och på kontoret.

– Det har alltid varit svårt att ta hand om lärlingar, men nu tar vi tag i det, erkänner Johnny Petré. Han förklarar att efter lärlingsåret på Lindsténs ska den anställde själv kunna ta ansvar för ett jobb.

Och så är det meningen att ”skolan” också ska vara öppen för den egna personalen – om det finns kompetensluckor inom något område att fylla igen. I juni drar det hela igång.