“Departementet tar upp kostnaderna men inte intäkterna av ROT”

Publicerad 13 maj 2015, 12:57

Byggbranschen och regeringen står långt ifrån varandra i verklighetsbeskrivning när det gäller ROT-avdragets inverkan på statskassan. Men nu får branschen stöd från två tunga remissinstanser, Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.

– I departementets promemoria diskuterar man kostnader utan att ta upp intäkter i ROT-systemet, det säger Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten till Elinstallatören. Han har varit med och författat EBM:s remissvar på förslaget om att sänka ROT-avdraget.

Enligt Byggbranschen i samverkan, där EIO ingår, ger varje avdragen ROT-krona mellan 1,35 och 1,50 kronor tillbaka till statskassan. Intäkterna till staten kommer från flera olika skatteintäkter som uppstår när svart arbete blir vitt. Kunderna  betalar moms både på material och arbete och hantverkarnas vita inkomster ger både inkomstskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Ekobrottsmyndigheten, EBM, skriver i sitt remissvar att den utifrån sitt brottsbekämpande perspektiv avstyrker förslaget om att sänka subventionsgraden för köp av ROT-tjänster. Nuvarande ROT-avdrag har enligt EBM:s remissvar tryckt tillbaka svartarbetet i Sverige. Det är en beskrivning som EIO-medlemmen Jörgen Pajunen, vd för Jmab i Uppsala, höll med om i en tidigare artikel i Elinstallatören.

– Framförallt så har ROT-avdraget städat marknaden. Det är ingen av killarna som håller på och skruvar vid sidan av, och konkurrensen från folk som jobbar svart är obefintlig.

Han får medhåll från EIO:s vd Jan Siezing som haft kontakt med många medlemmar som är upprörda över vad förändringen kommer bära med sig.

– När så många elinstallatörervittnar om att konkurrensen från den svarta marknaden nästintill upphört så är det obegrilgt, faktiskt oseriöst att inte ta hänsyn till alla skatteintäkter som vitar arbeten ger, säger Jan Siezing.

Om det nu aktuella förslaget genomförs innebär det enligt Ekobrottsmyndighetens bedömong risk för att svartarbetet kommer att öka i väsentlig mån och därigenom den ekonomiska brottsligheten, skriver myndigheten i sitt remissvar.

– Det här har varit en väldigt framgångsrik lagstiftning som påverkat attityderna till svartarbete, säger Stefan Lundberg, chefsåklagare på EBM.

Ekonomistyrningsverket stämmer in i kören och avstyrker regeringen från att förändra ROT-avdraget. Ekonomistyrningsverket skriver att regeringen bör utvärdera dagens system innan ändringar föreslås och att en sådan utvärdering bör innefatta effekter på sysselsättning, offentliga finanser, svartarbete och fördelningen av avdraget mellan olika sorters bostadsinnehavare.

Verket är också kritiskt till att förändringen skulle genomföras redan nästa år eftersom många hushåll har en lång planering för förändringar i bostaden. En snabb förändring riskerar en överhettning på byggmarknaden i år och att ett bakslag följer nästa år.