Jätteavtal för Bravida på elservice för Akademiska hus

Publicerad 5 mar 2015, 10:39

Akademiska hus har upphandlat service inom el, vs och ventilation för 2,2 miljoner kvadratmeter inom universitets- och högkolefastigheter.

Bravida vann Akademiska hus nationella upphandling om service inom el, vs och ventilation för de 10 orter där fastighetsbolaget är verksamt. Avtalet löper från 2015 till och med 2016 om omfattar 2,2 miljoner kvadratmeter för studenter, forskare och utbildare.

Totalentreprenadföretaget Bravida valdes på grund av rikstäckande närvaro och förmåga inom energieffektivisering, uppföljning, utvecklingsdialog och materialinköp.