Logga in

Egenproducerad el kommer in i myndighets statistik

Publicerad
13 mar 2015, 11:23

Privatpersoner producerar allt mer el som kommer ut på elnätet, därför kompletterar Energimyndigheten nu sin statistik med solel.

Under de senaste åren har den egenproducerade elen från nätanslutna elkunder ökat kraftigt. Därför ökar också behovet av fakta och statistik kring hanteringen av el från solcellsanläggningar. Men hittills har länssstyrelser, energikontor, kommuner och bransch inte haft någon tillförlitlig statistik att tillgå. Nu kompletterar Energimyndigheten föreskriften för den årliga rapportering om el- gas- och fjärrvärmestatistik, benämnd EN0105, som varje år publiceras 30 november.

– Idag finns brister i statistiken över solcellsanläggningar i Sverige säger Johan Harrysson vid Energimyndigheten.

Statistiken kommer också ligga till grund för internationella jämförelser och uppföljningar inom energi- och miljöpolitik.