Caverion får multiorder i Norge

Publicerad 17 mar 2015, 11:11

Caverion vinner kontrakt på totalentreprenad på installation i en ny skolbyggnad med den uttalade målsättningen att skapa låga underhållskostnader över tid.

Rygge Ungdomsskola ska bygga nya lokaler för 720 elever. Det handlar om en allaktivitetsbyggnad och ett bibliotek och ordern omfattar 11 000 kvadrameter.

Caverion har fått kontrakt på installation av el, VVS, luftkonditionering, kommunikation, säkerhet och automationssystem – och därtill projektledning. Kontraktsvärdet uppgår till 8,8 miljoner euro eller 80 miljoner svenska kronor.

– Målet är inte lägsta möjliga byggkostnad utan en skola med lägsta möjliga kostnad under hela sina livscykel. Byggnaden ska också bibehålla sina estetiska och funktionella kvaliteter över tid, men samtidigt vara flexibel att kunna anpassas till förändringar, säger Stein Stavdal Paulsen, projektledare från Rygge kommun.

Byggnaden kommer uppföras som ett passivhus, värmas med bergvärme och förbruka lite tillförd ström. Arbetet startar nu i mars och planeras vara slutfört i december 2016.