Logga in

Första flerbostadshusen med plusenergiteknik

Publicerad
25 feb 2015, 10:35

Hyresgästerna till åtta lägenheter i en fastighet i Harplinge får förmånen att flytta in i Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik. Det kommunala fastighetsbolaget HFAB i Halmstad tog Bravida till hjälp för elinstallationerna i det unika bygget som bidrar med mer energi än det förbrukar.

I Harplinge utanför Halmstad ligger flerbostadshuset i två våningar som kanske inte ser direkt märkvärdigt ut, men som är det enda i sitt slag i Sverige. HFAB ligger bakom fastigheten som faktiskt bidrar med mer energi än den förbrukar. Ulf Johansson är energi- och VVS-samordnare på HFAB. Han medger att företaget sticker ut hakan och förklarar vad de rymmer i begreppet plusenergifastighet.

– Det finns andra som byggt det som de kallat plusenergihus. Det har varit passivhus med bergvärmepump, men ingen har byggt ett flerfamiljshus där fastigheten alstrat mer energi än vad det förbrukar om man räknat med hushållselen. När vi tog med solceller i ekvationen så kunde vi leverera det plus lite till, säger Ulf Johansson.

Hushållen i de åtta lägenheterna förbrukar cirka 33 500 kWh hushållsel sammanlagt. På fastigheten finns 314 kvadratmeter solceller som genererar cirka 36 000 kWh/år. Det ger ett överskott på 2 500 kWh.

– Hushållselen är cirka 60 procent av all förbrukad energi och det går att åstadkomma besparingar om man jobbar med val av vitvaror och belysning och annat.

Huset är byggt med en klimatskärm som är välisolerad och den lufttäta fastigheten har ett energieffektivt ventilationssystem. Lägenheternas entréer har luftslussar som dämpar värmeförlusterna när dörrarna öppnas under vinterhalvåret.

Det är ett kostsamt projekt. Kanske 30 procent dyrare än en konventionell fastighet. Men vi ville ändå genomföra detta för att lära oss mer om det som kommer att gälla i framtiden.
Ulf Johansson


Entreprenaden ligger hos NCC
, men Bravida har varit ansvariga för VVS- och elinstallationer. Lars-Erik Rosén är kalkylator och projektledare på Bravida i Halmstad.

– Materialval och armaturer har varit något annorlunda. Främst armaturerna sett ur vårt perspektiv. Det har varit LED genomgående i det här fallet. Sedan har montörerna fått vara noga med att inte punktera ytskikten, säger Lars-Erik Rosén.

Ett lokalt företag som heter Nyedal har installerat solcellerna med ambition att kombinera effektivitet med estetik. Panelerna, som har en lutning på 17 grader, leverarar ström till fyra växelriktare som omvandlar likström till växelström. Allt som fastigheten inte förbrukar själva kommer att levereras ut på nätet och säljas till Eon, som är nätägare i den här delen av Halmstads kommun och kraftleverantör till HFAB.

All data från solcellsanläggningen samlas in och ger underlag till framtida förbättringar. Hela projektet är avsett att ge lärdom inför framtiden för HFAB.

– Det är ett kostsamt projekt. Kanske 30 procent dyrare än en konventionell fastighet. Men vi ville ändå genomföra detta för att lära oss mer om det som kommer att gälla i framtiden. Vi kommer att kunna plocka ut många olika beståndsdelar av ett sådant här övergripande projekt och använda det i andra projekt, säger Ulf Johansson.

Dessutom är intresset hos hyresgästerna väldigt stort. De står och stampar för inflyttning.
Ulf Johansson

– Energieffektivisering är faktiskt ganska svårt att sälja in. Därför är det roligt och lärorikt för oss att vara med i den här typen projekt, säger Lars-Erik Rosén.

FAKTA

HFAB

• Kommunalägt bostadsföretag i Halmstad, grundat 1942

• Äger 9 800 hyresrätter, 300 lokaler, samt garage- och fordonsplatser

• Har satt som mål att spara 20 procent energi från 2007-2017