Flest klagomål på hantverkare – igen

Publicerad 6 feb 2015, 10:03

Missnöje med hantverkare är återigen det vanligaste klagomålet hos alla avdelningar för konsumentvägledning på landets kommuner, enligt den senaste rapporten från Konsumentverket. Men det finns sätt – både för konsumenter och för elteknikföretag – att undvika osämja.

Sedan 2005 har Konsumentverket sammanställt statistik över klagomålen som kommer in till landets konsumentvägledningar. Ända sedan dess har hantverkstjänster toppat klagotoppen.

Drygt 70 000 klagomål brukar komma in varje år, så även i den senaste mätningen, och ungefär tio procent hamnar i kategorin ”Boende – reparation och underhåll”, där även elektriker och elinstallatörer hör hemma. Klagomålen handlar ofta om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

Konsumentverkets jurist, Joséphine Slotte, har ett antal råd, först och främst riktade till konsumenter.

– Se till att ha en bra dialog med din hantverkare och var tydlig med vad du har för förväntningar på slutresultatet. Då har hantverkaren möjlighet att avgöra om dina förväntningar går att omsätta i praktiken eller lämna förslag på alternativ. God kommunikation gör att många problem kan undvikas. Avtala alltid om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång. Det skriftliga avtalet fungerar som ett kvitto på överenskommelsen och gör det lättare att visa vad som har sagts om något skulle gå på tok, säger hon i ett pressmeddelande.

År 2013 genomförde dock undersökningsföretaget Novus, på uppdrag av Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), en undersökning som visade att elektriker då var den hantverkargrupp som Sveriges fastighets- och villaägare uppskattar mest.

Undersökningen mätte hur elektriker uppfattas, och hur detta hänger samman med satsningen på EIOs och Sveriges Elgrossisters (SEG) samarbete Elrätt. Elrätt syftar till att informera omvärlden om möjligheterna med modern elteknik.

Den undersökningen byggde på underlag från sammanlagt 150 fastighetsägare och 557 villaägare.

Hans Heldring är branschekonom på EIO. Han anser att det finns all anledning för elteknikföretagen att ta Konsumentsverkets siffror på allvar.

– Måhända är elektriker en väl uppskattad hantverkargrupp, och där har vi Elrätt att tacka för mycket. Men att bli uppskattad och få förtroende är ett pågående arbete, och där blir man aldrig ”klar”. Naturligtvis är det säkrast att ta hjälp av en organisation som EIO, och delta i projekt som Elrätt, men att driva verksamheten seriöst är alltid i slutändan företagarens ansvar, sa han till Elinstallatören när undersökningen gjordes.

Hans mest grundläggande råd till elteknikföretag är alltid använda tydliga kontrakt med tidplan och kostnad och att ha påskrivna beställningar innan arbetet utförs.

EIO:s Elrätt turné når i dag Stockholm.