Flest klagar på hantverkare

Publicerad 3 feb 2014, 13:00

Missnöje med hantverkare är återigen det vanligaste klagomålet hos alla avdelningar för konsumentvägledning på landets kommuner, enligt den senaste rapporten från Konsumentverket. Men det finns sätt – både för konsumenter och för elteknikföretag – att undvika osämja.

Varje år sammanställer Konsumentverket statistik över klagomålen till landets konsumentvägledningar. Ända sedan mätningarna började 2005 har hantverkstjänster toppat klagotoppen.

Av totalt drygt 70 000 klagomål hamnade tio procent i kategorin ”Boende – reparation och underhåll”, där även elektriker och elinstallatörer hör hemma. Mobiltelefoni och fast telefoni kommer på andra och tredje plats på topplistan över antalet klagomål, med drygt fem procent respektive fyra och en halv procent.

Klagomålen handlar ofta om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

Konsumentverkets jurist, Joséphine Slotte, har ett antal råd, först och främst riktade till konsumenter.

– Se till att ha en bra dialog med din hantverkare och var tydlig med vad du har för förväntningar på slutresultatet. Då har hantverkaren möjlighet att avgöra om dina förväntningar går att omsätta i praktiken eller lämna förslag på alternativ. God kommunikation gör att många problem kan undvikas. Avtala alltid om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång. Det skriftliga avtalet fungerar som ett kvitto på överenskommelsen och gör det lättare att visa vad som har sagts om något skulle gå på tok, säger hon i ett pressmeddelande.

Nyligen genomförde dock undersökningsföretaget Novus, på uppdrag av Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), en undersökning som visade att elektriker är den hantverkargrupp som Sveriges fastighets- och villaägare uppskattar mest.

Undersökningen mätte hur elektriker uppfattas, och hur detta hänger samman med satsningen på EIOs och Sveriges Elgrossisters (SEG) samarbete Elrätt. Elrätt syftar till att informera omvärlden om möjligheterna med modern elteknik.

Den undersökningen byggde på underlag från sammanlagt 150 fastighetsägare och 557 villaägare.

Hans Heldring är branschekonom på EIO. Han anser att det finns all anledning för elteknikföretagen att ta Konsumentsverkets siffror på allvar.

– Måhända är elektriker en väl uppskattad hantverkargrupp, och där har vi Elrätt att tacka för mycket. Men att bli uppskattad och få förtroende är ett pågående arbete, och där blir man aldrig ”klar”. Naturligtvis är det säkrast att ta hjälp av en organisation som EIO, och delta i projekt som Elrätt, men att driva verksamheten seriöst är alltid i slutändan företagarens ansvar, säger han.

Hans mest grundläggande råd till elteknikföretag är alltid använda tydliga kontrakt med tidplan och kostnad och att ha påskrivna beställningar innan arbetet utförs.