LED-revolutionen skapar nya utmaningar

Publicerad 20 jan 2015, 09:06 | Uppdaterad 15 apr 2021

Att LED tagit över i belysningsvärlden är det inget snack om. Men har utvecklingen gått för fort? Än finns mycket att göra när det gäller att skapa enhetliga begrepp kring hur LED-ljuset fungerar och hur det påverkar oss människor. Det menar John Blidefjord, ljusrådgivare hos armaturtillverkaren Fagerhult. Hans jobb är att hjälpa elinstallatörer och andra att hitta rätt i ”LED-djungeln”.

Med tio år bakom sig som elektriker på byggen och ute i industrin kom John Blidefjord till grossisten Selga. Där arbetade han med att sälja elmateriel men så småningom sökte han sig allt mer mot belysning. Ett år senare fick han jobb på armaturtillverkaren Fagerhult för att få ägna sig ännu mer åt det område som lockade och intresserade honom. Idag är John en av företagets två ljusrådgivare i Stockholm. Hans arbetsdagar handlar om att vara en samarbetspartner för elinstallatörer och när det gäller att hitta rätt i belysningsdjungeln.

– På ett viktigt sätt har det blivit avsevärt enklare att hitta rätt belysningslösning idag än för några år sedan. Vi har ju inte längre en mängd olika ljuskällor att välja mellan, utan allt handlar ju numera om LED, framhåller John. Glödlamporna är i princip förbjudna, halogenlamporna på väg att bli det och till och med lysrörsarmaturer ersätts nu av lösningar som har lysdioder som ljuskälla och konstruerats för detta.

Hos oss på Fagerhult har i princip all utveckling upphört för andra ljuskällor än LED. I takt med att priset går ner för lysdioderna ökar försäljningen av LED-lampor.
John Blidefjord


John Blidefjord är noga
med att poängtera det faktum att LED inte kan jämföras med andra ljuskällor. Det går till exempel inte riktigt att jämföra lumen med lumen eller kelvin med kelvin om ljuskällorna är av olika typ.

– LED ger en helt annan ljusupplevelse, så armaturerna bör utvärderas på andra sätt än tidigare. Den bästa jämförelsefaktorn är lumentalet, men det finns fler ljusparametrar som bör vävas in i en utvärdering. Här har jag som ljusrådgivare den viktiga uppgiften att dela med mig av kunskapen om hur uppgifter om färgomfång, färgtemperatur och liknande kan jämföras, förklarar John.

Ett problem i sammanhanget är att olika leverantörer av ljuskällor använder sig av olika terminologi. Det saknas mycket av normer och standarder när det gäller det nya LED-ljuset. Frågan stöts och blöts inom ljuskälleindustrin, men leverantörernas vilja är många och ibland motstridiga.

– Det saknas en internationell instans som driver sådana här frågor. Jag tycker det är konstigt och att det här är något industrin verkligen borde försöka komma till rätta med.

– Tidigare har armaturtillverkarna mest förlitat sig på Osram och Philips som leverantörer av ljuskällor. Det har gett dem en viss trygghet eftersom deras produkter är hyfsat väl kända, men nu kommer elektronikindustrin in på marknaden med sina lysdioder. LG, Sharp och Samsung är företag som blivit leverantörer av LED-chips och moduler i väldigt stora kvantiteter, berättar John Blidefjord.

– Som ett komplement till den befintliga marknadens utbud, har vi på Fagerhult börjat bygga våra egna LED-kort för att bättre kunna anpassa designen till våra armaturer. John berättar att en tillverkningslinje just startats vid företagets fabrik i Habo. Där monteras LED-moduler på kretskort som vi formgivit själva.

Fagerhult är en av Europas största armaturtillverkare och måste som sådan hela tiden hänga med i forskningen. Nya forskningsrön plockas in i produktutvecklingen.

– Vi följer hela tiden ny kunskap när det gäller ljusets inverkan på oss människor. Omfältsljusets stora betydelse för välbefinnande och produktivitet är en sådan faktor som sedan länge påverkat hur vi bygger våra armaturer och vilket ljus vi bestyckar dem med. En annan är utvecklingen på plastsidan. Där har det kommit nya opala plaster som gör det möjligt att lösa en av de stora utmaningarna med LED – diodernas höga ljusintensitet.

– Med de nya opalplasterna kan vi förse armaturerna med filter och mikroprismor som gör ljuset avsevärt behagligare. Att skapa en god ljuskomfort är centralt för alla oss i armaturbranschen – liksom att hitta en god balans mellan komfort och ekonomi.

Ett annat intressant resultat av den tekniska utvecklingen på senare tid som John Blidefjord gärna framhåller är möjligheten att reglera färgtemperaturen. Tekniken ”Tunable White” – som gör det möjligt att ändra färgtemperaturen hos ljuskällan, öppnar intressanta möjligheter, bland annat därför att olika kulturer har olika syn på hur varmt eller kallt ett behagligt ljus ska vara.

– Ju längre söderut i Europa du kommer, ju kallare vill folk ha ljuset. 4 000 kelvin är vanligt i medelhavsländerna, medan vi här uppe i Norden föredrar ett varmare ljus, kring 3 000 kelvin. Kanske beror det på klimatskillnaden – att sydeuropéerna söker svalka när vi svenskar längtar efter värme, skrattar John.

– Tunable White har fördelen att det gör det möjligt för oss att återskapa det naturliga ljuset och dess färgskiftningar under dagens gång i exempelvis en kontorsmiljö, en hörsal eller ett konferensrum utan ljusinsläpp. Det får människorna som vistas där att må bättre.

Att John Blidefjord gillar ljus råder inget tvivel om. Han menar det jobb han har ger en intressant kombination av teknik och design och att det är positivt att de estetiska frågorna tar allt större plats när en belysningslösning ska väljas.

– Ett gott råd till elinstallatören är att alltid inleda arbetet med att ta fram ett belysningsförslag med att ta reda på vad det är för verksamhet som ska pågå i den lokal det gäller. Är det en eller flera personer som kommer att påverkas av belysningen och hur ser deras önskemål ut? Det ger underlag för att ta fram en lösning där ljuset är anpassat till individerna.

– Idag är ljusreglering en naturlig del av belysningsdelen – för att skapa komfort, välbefinnande och ge minskad energiåtgång. Närvarostyrning, dimring, tunable white – det finns många sätt att anpassa ljuset och ännu fler sätt att kombinera dem med varandra.

Som ljusrådgivare kan John Blidefjord ge support genom att ta fram belysningsförslag. Det gäller ju att hitta rätt kombination av funktion, ljusegenskaper, kvalitet, prisvärdighet och – för installatörens skull – montagevänlighet.

– Min uppgift som rådgivare är att se till att den som ber om min hjälp kan känna sig trygg med att lösningen verkligen fungerar och att den är genomförbar i alla lägen. Det finns ett oerhört stort utbud av standardprodukter att välja mellan och ovanpå det möjligheten att för lite större projekt ta fram specialarmaturer, så enligt min mening finns ingen belysningsuppgift som inte går att lösa, menar John Blidefjord.

FAKTA

John Blidefjord

Ålder: 47 år
Familj: Hustru Jessica och två barn
Bor: I villa i Rönninge
Fritid: Bollsporter – golf och innebandy
Senast lästa bok: ”Och bergen svarade” av Khaled Hosseini
Senaste film på bio: Grand Hotel Budapest – sanslöst rolig.