Flest YA-jobb ges i elteknikbranschen

Publicerad 25 aug 2014, 14:35

Elteknik är den bransch i Sverige där flest unga fått yrkesintroduktionsanställning, eller YA-jobb, hittills under året. Arbetsförmedlingen har beviljat anställningsformen för 84 personer.

Sedan årsskiftet kan arbetsgivare söka ekonomiskt stöd innan de anställer personer under 25 år, som även ska få handledning eller utbildning i jobbet under minst 15 procent av arbetstiden.

Nu visar Arbetsförmedlingens interna statistik att 84 personer fått yrkesintroduktionsanställning inom Installationsavtalet. Det är det område som ligger i topp.

– Intresset är fortsatt stort hos våra medlemsföretag, och jag talar dagligen med medlemmar som vill ansöka, säger Rebecca Henriques, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

Hon berättar dock att det funnits en del oklarheter gällande ansökan. Den måste nämligen beviljas innan personen påbörjar anställningen, eftersom ett av kraven i förordningen är att ”den arbetstagare som ansökan avser får inte redan vara anställd hos arbetsgivaren”. Men det kravet passar inte i en bransch där det redan finns lärlingssystem och kravet tar inte heller hänsyn till hur det praktiskt går till när ungdomar anställs.

– Nu arbetar EIO för en ändring, säger Rebecca Henriques.