Ny webbtjänst ska informera om hantverkare

Publicerad 10 jul 2014, 09:26

Hantverkare som inte levt upp till förväntningarna är fortfarande det som svenska konsumenter klagar på mest, och så har det varit sedan Konsumentverket började ta fram sin statistik 2005. Nu vill företaget Sequrid försöka komma till bukt med problemet genom en egen webbaserad tjänst som ska åskådliggöra hantverkarens kompetens för konsumenten.

Regeringens elbehörighetsutredning pågår för fullt och i den ser utredaren över hela det svenska behörighetssystemet, bland annat för att bättre kunna säkra konsumenttryggheten. Utredningen ska vara klar senast den 31 december 2014. Men Sequrid vill nu på egen hand öka konsumenttryggheten med sin webbtjänst med samma namn, som företaget hävdar ”kvalitetssäkrar den enskilde hantverkarens utbildningar, behörigheter och certifikat genom att verifiera dessa mot branschens utbildnings- och kompetenskrav”.

– Vi har gjort ett grundligt researcharbete med en egen undersökning riktad mot konsument, hantverkare och företag inom branschen. Dessa resultat och det stöd vi fått vid de många branschbesök vi gjort har tydligt pekat ut behovet av förbättrade relationer mellan konsument och hantverkare, säger Mats Rosander, vd på Sequrid, till Elinstallatören.

– Vi kommer nu att fokusera på engagemanget från hantverkarsidan, trycket från konsumenthåll är som alla vet redan stort inom dessa områden. Igår startade vi verksamheten för registrering på vår hemsida, fortsätter han.

Med ett Sequrid-kort ska konsumenten enkelt och gratis kunna kontrollera sin hantverkares bakgrund – om hantverkaren är ansluten till tjänsten.

”Allt konsumenten behöver göra är att genom hantverkarens kort kontrollera hantverkaren på vår hemsida med hjälp av den unika och personliga Sequrid-koden”, skriver Sequrid i ett pressmeddelande.

Hantverkaren i sin tur ska få en unik möjlighet att visa sin behörighet, kompetens och yrkeserfarenhet. Det ska göra det enklare att skapa ett ökat förtroende och bidra till att förbättra branschens rykte.

Sequrid menar att tjänsten även kan lösa de problem som kan uppstå för byggföretag vid upphandling av underleverantörer.

”Vid rekrytering av anställda och upphandling av underleverantörer behöver företag inte längre begära in fysiska handlingar om enskilda hantverkare. Hantverkaren lämnar sin unika Sequrid-kod och en snabb kontroll kan göras via vår webbplats”, står det i beskrivningen av tjänsten.