Nya regler: ”Se över rutinerna”

Publicerad 25 jun 2014, 14:40

Flera nya bestämmelser och lagar om arbetsgivarens ansvar träder i kraft i sommar – och det kan bli dyrt att inte känna till dem. Elinstallatören har tidigare berättat om, till exempel, nya sanktioner vid slarv med skyddsutrustning och Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) uppmanar nu sina medlemsföretag att se över rutinerna. Elteknikföretaget Emil Lundgren AB är ett företag som satsat fullt ut på säkerhet.

Från och med den 1 juli blir arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsplats tydligare. Då förändras Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Främst handlar förändringarna om nya sanktionsavgifter. En arbetsgivare kan, till exempel, hållas ansvarig om en medarbetare slarvar med skyddsutrustning, och därmed krävas på en avgift.

Ett annat exempel är att en arbetstagare som bygger en hantverkarställning eller rullställning måste ha genomgått utbildning – och kunna uppvisa utbildningsbevis för den typen av ställning.

– Om Arbetsmiljöverket gör inspektion och ser att utbildningsbevis saknas blir sanktionsavgiften 5 000 kronor för varje person som utbildningsbevis saknas för. Ett företag kan alltså få betala för flera personer, säger Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på EIO.

På elteknikföretaget Emil Lundgren AB har man nyligen hållit en så kallad ”Safety Day”, en säkerhetsdag. Företaget är en del i koncernen Vinci Energies, som har runt 60 000 anställda globalt och en omsättning på 75 miljarder kronor. Samtliga 60 000 anställda, var de än befann sig, fokuserade under en och samma dag på arbetsmiljö och elsäkerhet genom, till exempel, föreläsningar och gruppdiskussioner.

– Vi vill att varenda medarbetare ska tänka säkerhet, säger Erik Ryberg, affärsenhetschef på Emil Lundgren i Stockholm.

– En sådan här fördjupning under ordinarie arbetstid ska ge våra anställda en tankeställare. Vår senaste statistik visar att vi haft två olyckor och ett tillbud och det är jag inte nöjd med. Vi ska ha noll olyckor och noll tillbud.

Han tror att medvetenhet om säkerhet är en vanesak. Det måste sitta i ryggmärgen. Tidspress orsakar ofta incidenter och Erik Ryberg vill att hans elektriker ska våga säga stopp när de anser att säkerheten brister – både till kunden och till sina arbetskamrater.

– I större projekt finns ibland ett visst mått av grupptryck, när många aktörer jagar varandra och alla har sin tidplan. Så ska det inte vara hos oss. Vi jobbar därför helst med större företag som är likasinnade när det gäller säkerhet.

För att uppnå en bra säkerhetskultur krävs engagemang från ledningen, förklarar Erik Ryberg. Han ser tydligt att elektriker och andra ”i fältet” vill kunna tala om för kunden när det till exempel saknas säkerhetsutrustning. För att det ska fungera måste ledningen stå bakom sina medarbetare hela vägen.

– Jag måste ställa upp här. Det är mitt ansvar att stödja dem tillräckligt för att de ska våga påpeka säkerhetsbrister.
Erik Ryberg


I det arbetet
tycker Erik Ryberg att han fått bra hjälp och information av EIO. Det viktigaste är dock att hela företaget är engagerat och att det finns verktyg för att nå målet. På Emil Lundgren har det till exempel blivit enklare att rapportera och dela med sig av incidenter på företagets intranät.

– Vi får mängder av förslag på vad vi kan förbättra när vi ger de anställda en chans att diskutera. Vi vet att det går att skapa medvetenhet. Vi har vår säkerhetsdag, och jag tycker alla borde göra något liknande för att minimera riskerna, säger Erik Ryberg.

FAKTA

Här är ett urval av de förändrade föreskrifter som kan vara aktuella i elteknikbranschen

• Ställningar, AFS 2013:4.

• Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 2014:26.

• Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2014:16.

• Mast- och stolparbete, AFS 2014:11.

• Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2014:23.

Andra lagar som träder i kraft den 1 juli 2014

Byggregler: Boverkets ändrade byggregler, BFS 2014:3, som är resultatet av en dialog med bransch, brukare och myndigheter. Ändringarna berör alla avsnitt i BBR med undantag av avsnittet med allmänna regler. I avsnittet om bostadsutformning görs stora lättnader i kraven.

Penningtvätt: Som ett led i att bekämpa organiserad och ekonomisk brottslighet införs en ny lag om straff för penningtvättsbrott som ska vara så flexibla att de täcker in den mångfald av åtgärder som kan vidtas för att tvätta svarta pengar vita. Det ska bland annat bli lättare att konfiskera egendom och säkra pengar som misstänks vara föremål för penningtvätt.