Dålig kommunikation i projekt kostar miljarder

Publicerad 13 jun 2014, 11:59

Bristande kommunikation gör större byggprojekt i Sverige runt 13 procent dyrare – vilket innebär en kostnad på cirka 32 miljarder per år. Informationsföretaget Svensk Byggtjänst har i en undersökning talat med installatörer, konsulter, byggherrar, entreprenörer och arkiteteter.

– Det första man slås av är att problematiken som vi såg i undersökningen år 2007 kvarstår på samma nivå. Då som nu anser de tillfrågade att bristande kommunikation i byggprocessen fördyrar byggprojekt med cirka 13 procent. Med den volym som var aktuell år 2007 motsarande detta totalt 22 miljarder kronor per år. Med 2014 års volym blir siffran 32 miljarder kronor, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation är, enligt undersökningen, otydliga anbudsunderlag och handlingar och att det ges olika information till olika aktörer.

Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är störst.
Erik Hellqvist

De konkreta merkostnader som kommunikationsbristerna ger upphov till utgörs av tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd.

När Elinstallatören tidigare i år talade med Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), om konsekvenser för elteknikföretagen av otydlig projektering, sa han att rätt information är avgörande för en ett lyckat projekt.

– Tydlig information ska finnas från beställaren, och elkonsulten, under hela byggprocessen. När det gäller eventuella brister i elteknikföretagens kommunikation så har naturligtvis EIO ett ansvar att utbilda sina medlemmar. Vår bransch, liksom många andra, är i en omställningsfas när det gäller ny teknik och kunskap och här jobbar vi med en mängd utbildningsprogram, sa han.

Svensk Byggtjänsts undersökning genomfördes under våren 2014 och avser både husbyggnad och anläggningsbyggande. Erik Hellqvist säger att budskapet är tydligt.

– Det behövs bättre anbudsunderlag och bygghandlingar plus en tydligare informationsöverföring. Naturligtvis kan man aldrig få en helt optimal kommunikationsöverföring i praktiken. Men våra undersökningar visar att det finns en väldig potential i förbättrad kommunikation. För att spara pengar, eller frigöra pengar till att bygga mer, säger han.