Flera elever klarade kraven för telecertifikat

Publicerad 7 maj 2014, 15:54

I årets Tele Cup svarade 21 elever av 250 deltagande rätt på minst 70 procent av frågorna och klarade därmed kravet för Branschens Telecertifikat (TC1). Tele Cup, som arrangeras av Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), är ett frivilligt prov i telekommunikation för elever i sista året på elprogrammet. Syftet är både att ta ut potentiella kandidater till tävlingsgrenen Telekommunikation i Yrkes-SM 2016 och att stärka kompetensförsörjningen i branschen.

Årets Tele Cup ägde rum den 22 och den 29 april, och totalt genomförde runt 250 elever från cirka 20 skolor provet. Provet består av 40 frågor inom bland annat säkerhetssystem, datanät och antennsystem, telesignalsystem, regler och föreskrifter och dokumentation. Frågorna bygger på kompetensbeviset Branschens Telecertifikat (TC1) för yrkesverksamma teletekniker. Ett resultat över 70 procent innebär alltså att eleven redan klarat kraven för TC1, och att han eller hon kan kvittera ut certifikatet efter en tids arbete.

Totalt hade 75 elever 50 procent rätt, och 21 låg alltså över 70 procent. Riksgenomsnittet var 17 rätt av 40, vilket ligger strax under EIO:s målsättning på 20 poäng.

– Provet är ett utmärkt tillfälle att jämföra sina kunskaper inom området med andra elever över hela landet. Man ska komma ihåg att kravnivån på 70 procent är riktad till yrkesverksamma som har jobbat några år. Därför tycker vi att ett resultat över 50 procent är ett bra resultat för elever som går ut elprogrammet, säger Joakim Carlsson, ansvarig för tele- och dataområdet på EIO.

– Jag vill å hela EIO:s vägnar gratulerar segrarna och de andra pristagarna, som kommer få sina priser inom kort. Dessutom kommer de tio bästa att få diplom och en bok inom området telekommunikation, säger Joakim Carlsson.

Du kan läsa mer om Tele Cup här:
http://www.eio.se/utbildning/tavlingar/telecup/Sidor/default.aspx

FAKTA

De bästa resultaten

1. Mickie Rosén, Ahmed Heidari och Murtadha Al-Asadi, Österänggymnasiet, Kristianstad.

2. Jens Gustafsson, Österänggymnasiet, Kristianstad.

3. Axel Nilsson, Kim Häggblom och Filip Nilsson, Österänggymnasiet, Kristianstad