Svårt att rekrytera kompetenta hantverkare

Publicerad 1 apr 2014, 10:49

Många företag, inte minst de med hantverkartjänster, har svårt att rekrytera personer med relevant yrkeserfarenhet. Var femte rekrytering misslyckas, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät.

Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät genomförs ungefär vartannat år, bland nästan 7 500 arbetsgivare. Den senaste undersökningen, som släpptes igår, visar att andelen företag som har försökt rekrytera medarbetare stiger jämfört med 2012.

Det är i de mindre företagen, de med mellan en och nio anställda, som förändringen är störst.

Drygt hälften av företagen uppger dock att det har varit svårt att rekrytera medarbetare, och nästan vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Det kan enligt Svenskt Näringsliv leda till sämre möjligheter för företagen att växa och möta marknadens efterfrågan, att de tvingas tacka nej till order, dra ner på produktion eller skjuta på planerad expansion.

Den främsta förklaringen till att företagen har svårt att rekrytera och att vissa rekryteringar helt misslyckas beror på att det är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet.

Elinstallationsföretagen inom RA Gruppen är ett exempel på företag som inte hittat rätt medarbetare – vd Robert Alriksson berättar hur svårt det varit att hitta elektriker med relevant yrkesutbildning.

– Vi behöver anställa upp till fem personer, men har svårt att hitta personer som håller måttet, säger han och fortsätter:

Det råder stor brist på yrkeserfarna elektriker och larmtekniker. Det kan bli väldigt kostsamt att testa oprövade kort, risken är stor att man får leva med en felrekrytering under lång tid. Branschen skulle må bra av en ökad rörlighet, att det var lättare för nya att komma in och lättare för företagen att bli av med fel personer.
Robert Alriksson

Elinstallatören berättade nyligen att flera fack och arbetsgivarorganisationer, däribland Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), i ett öppet brev till Arbetsförmedlingens styrelse och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson förslagit att en nationell arbetsförmedling för samhällsbyggnad inrättas. Det behövs för att kunna säkra rekryteringen av kompetent arbetskraft, enligt organisationerna.

Avsändarna är bland andra Jan Siezing, vd på EIO, Jonas Wallin, Ordförande i Svenska Elektrikerförbundet, Mats Björs, vd på VVS Företagen, Johan Lindholm, Ordförande i Byggnads och Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier.

Vidare skriver Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande att eftersom så många av de arbetslösa bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden, ökar även behovet av inträdesjobb där kraven på utbildning eller yrkeserfarenhet inte är så höga. Fler inträdesjobb skulle öka chanserna för många arbetslösa att få jobb- och yrkeserfarenhet.