Logga in

Ingen död av elolyckor under 2013

Publicerad
8 jan 2014, 11:31

Ingen person avled till följd av elolyckor under år 2013. Det är visar preliminära siffror från Elsäkerhetsverket, som kommer att presentera sin årliga rapport över elolyckor under våren.

– Sedan 1940-talet har den långsiktiga trenden inom elolyckor visat på ständigt färre omkomna. Historiskt sett är det unikt att vi inte haft något dödsfall alls under året, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för myndighetens elolyckfallsrapport.

Sedan 50-talet har kunskap, arbetsmetoder och elektrisk materiel förbättrats. De vanligaste dödsolyckorna har under åren visat sig vara strömgenomgång i kroppen.

Undersökningar som gjorts inom elbranschen nyligen visar dock att kunskapen om elinstallationer och elektrisk materiel bland annat ute i handeln behöver öka för att risken för elolyckor och elbränder ska minska.

– Det nollresultat gällande dödsfall som 2013 års statistik visar innebär inte att vi slår oss till ro inom elsektorn, säger Lars Jansson. Vi ser framför allt att vi behöver göra ännu fler informationsinsatser tillsammans så att kunskapen om el och vilka regler som gäller ökar i samhället.

Under 2012 omkom en person till följd av elolycka.