Logga in

Tvist om betalning med Peab – elinstallatör med 40 anställda i konkurs

Publicerad
3 jun 2024, 06:00
| Uppdaterad
4 jun 2024

Inför rekonstruktionen i februari utfäste Peab att elinstallationsbolaget var en betydelsefull leverantör. Men sedan ”underlät man betala för sig” och i april var konkursen ett faktum.  Peab hävdar att man ”följt avtal och överenskommelser.”

Den 25 april försattes Elektrotrade Installation i Solna AB i konkurs av Solna tingsrätt. Bara två månader tidigare, den 19 februari, hade en företagsrekonstruktion inletts. Då fanns hopp om räddning.

– Baserat på en genomförd förstudie, som även inkluderade kontakter med Elektrotrades största beställare Peab, bedömde vi att det fanns livskraft i verksamheten, varför det fanns skäl att försöka genomföra en rekonstruktion i syfte att undvika konkurs.

Det säger advokat Niklas Emthén vid advokatbyrån Lindskog Malmström som agerat rekonstruktör.

År 2022 omsatte Elektrotrade 64 miljoner kronor. På bara fyra år hade omsättningen ökat från 15 miljoner kronor. Den kraftiga tillväxten blev ett problem när marknaden för nyproduktion tvärbromsade.

– Det fanns stora upparbetade fordringar mot Peab, och motfordringar avseende materialinköp som behövde redas ut. I de kontakter som var med Peab inför ansökan om företagsrekonstruktion, försäkrade Peab att Elektrotrade var en mycket betydelsefull leverantör, varför Peab utfäste sig att betala under rekonstruktionen, oavsett vad som gällde beträffande historiska mellanhavanden, som alltså behövde redas ut, säger advokat Niklas Emthén. 

Läs också:
Övertagandet drog igång skitsnacket – nu är företaget i konkurs

Läs också:
Växte med 35 miljoner på fyra år – nu har elfirman gått i konkurs

Men rekonstruktionsförsöket fick ett snabbt slut. Två månader efter att rekonstruktionen inletts konstaterades att den inte kunde fortsätta.

– Rekonstruktionen gick inte att fullfölja, eftersom Peab inte levde upp till de utfästelser som lämnats före rekonstruktionen. Det vill säga Peab underlät att betala för arbeten som utfördes under rekonstruktionen. På grund av detta fanns tyvärr inget annat alternativ för Elektrotrade än att ansöka om konkurs, säger advokat Niklas Emthén.

Peabs presstjänst kommenterar Elektrotrades konkurs och byggbolagets roll så här:

– Vi delar inte den bild Elektrotrade beskriver utan anser att Peab har följt de avtal och överenskommelser vi haft.

Peab har fått frågor om det vid tidpunkten för konkursen fanns obetalda fakturor från Elektrotrade för arbeten utförda under rekonstruktionstiden. Men bolaget har avböjt att vidare kommentera saken.

Läs också:
Här är skälen till att 80-miljonersbolaget är i rekonstruktion

Elektrotrades konkursförvaltare instämmer i rekonstruktörens bild av Peabs roll.

– Bolagets problem har enligt bolaget föranletts av att bolagets största kund Peab Sverige AB, inte följt de överenskommelser som ingåtts under rekonstruktionen beträffande betalningar avseende kundfordringar med mera.

Det säger advokat Anthony Krystek, konkursförvaltare, vid advokatfirman Titov & Partners. Han kommenterar vidare att bolaget under en kortare tid kommer drivas vidare av konkursförvaltaren i hopp om att det ska kunna säljas. 

– De anställda i bolaget fortsätter för närvarande sitt arbete och omfattas av den statliga lönegarantin, säger advokat Anthony Krystek.