Logga in

Här är skälen till att 80-miljonersbolaget är i rekonstruktion

Publicerad
26 feb 2024, 08:15

Elfirman hade stark tillväxt och en orderbok som sträckte sig till 2026. Omsättningen hade ökat med 20 miljoner på ett år. Men vinsten uteblev och flera skäl ledde installationsföretaget till rekonstruktion.

Jikson Solution AB med säte i Handen söder om Stockholm har ansökt om företagsrekonstruktion

Verksamheten omfattar el-entreprenad, installation, service, styr&reglertjänster samt uthyrning och sysselsätter 35 heltidsanställda. 

Läs också:
50 solcellsinstallationer på raken gick back …

Läs också:
Har jag rätt att häva avtalet vid företagsrekonstruktion?

Enligt rekonstruktörens brev till borgenärerna håller nuvarande ägare på att se över möjligheterna att sälja företaget och tänkt köpare är en större aktör i branschen. Dock var ett tydligt krav att Jikson Solution skulle avveckla el-entreprenad-delen samt genomgå rekonstruktion innan affär kan vara aktuell.

För räkenskapsåret 2022 omsatte Jikson Solution 60 miljoner och redovisade en vinst på närmare två, men det här tog sedan en tråkig vändning. I årsredovisningen från 2022 framgår att orderingången var stark och att ledningen skrev att man såg ljust på tillvaron, men så blev inte fallet.

Omsättningen 2023 växte förvisso till 80 miljoner, men vinsten uteblev. Istället slutade räkenskaperna på en förlust på 11,6 miljoner.

Därför går Jikson Solution i Rekonstruktion

– Förlorat ramavtal. Under 2020/2021 förlorade företaget sitt ramavtal med Vattenfall vilket tvingade fram en delvis omstrukturering av bolaget. Grenen elentreprenad togs fram

– Fastpris-fälla. Företaget hade fastpris som affärsmodell för sina elentreprenader vilket innebar att de vann många affärer, men samtidigt ökade riskexponeringen.

– Inflation och kostnadsökningar. Den skenande inflationen innebar att kostnaderna för materialinköp blev högre än vad anbudet hade höjd för. Det underminerade lönsamheten

– Extern personal. Eftersom företaget vunnit många anbud var de tvungna att ta in mer extern personal än vad de projekterat för – eller riskera kostsamma viten. Det här åt up marignalerna

– Krisande kunder. Omvärldsproblematien drabbade inte bara företaget utan även beställare och kunder. I vissa fall hamnade de på obestånd, sköt fram betalningar eller gick i konkurs. Det här gav betydande förluster samt likviditetsbrist.  

I rekonstruktionsplanen framgår det att entreprenadsidan avvecklas och de anställda inom affärsområdet sägs upp. Därtill ska övriga avtal ses över och bolaget avser att höja sina priser med tio procent. Allt sammantaget ska det göra att företaget går plus.

Läs också:
Företaget bakom pelletsdrivna stirlingmotorn begärt i konkurs

Under rekonstruktionen har även den tilltänkta köparen gått med på att anlita Jikson Solution som underleverantör för att minska riskerna för konkurs.

Rekonstruktören har kallat till ett borgenärssammanträde den 4 mars vid Södertörns tingsrätt.