Logga in

Vilket ansvar har elektrikern för solcellsanläggningen?

Publicerad
4 mar 2024, 08:29
| Uppdaterad
1 mar 2024

Det är långa garantier i solcellsbranschen. Men vem ska ta ansvar för installationen många år efter jobbet är klart? Juristen Betti-Ann Pettersson reder ut.

En fastighetsägare som pekar ut brister och hävdar garanti – och en installatör som menar att dessa faller utanför deras ansvar. Situationen är inte helt ovanlig när det kommer till solcellsinstallationer och bitvis är det inte helt enkelt att bena ut vad som gäller.

Läs också:
Solceller i husköpet: ”Firman har blåst både förra ägaren och oss”

Läs också:
”De krånglade till besiktningsprocessen för att slippa betala”

– Ska man titta på rent allmänt finns det två saker att utgå från. Det ena är att företaget lämnat garanti på arbetet, det andra är det som kallas ansvarstid för installationer, förklarar Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist på Installatörsföretagen.

Med det förstnämnda, som är frivilligt, handlar det om att företaget garanterar sitt arbete – och måste då svara upp mot eventuella brister i det. Vid tvist ligger bevisbördan under den tiden på företaget att visa att fel inte förekommer – eller att ett eventuellt fel orsakats i efterhand av något som ligger utanför företagets kontroll, till exempel handhavandefel. Ansvarstid är något annat.

– Ansvarstid gäller enligt lag och i de flesta installationstjänster är den tio år. Skillnaden mot garanti är att i dessa fall måste kunden bevisa att felet fanns vid installation, säger juristen. 

En viktig sak som Betti-Ann Pettersson lyfter fram – och som lär bli mer uppmärksammat framöver är att garantier på en solcellsanläggning inte per automatik följer med vid en fastighetsförsäljning.

– Den rättigheten måste överlåtas. Om man inte gör ett överlåtelseavtal försvinner möjligheten att reklamera. I de fallen får man försöka hävda det som ett dolt fel mot säljaren av fastigheten, säger hon.

Oavsett om det lämnas garanti eller ej är en besiktning av en installation ett bra sätt för båda parter att avsluta en entreprenad på. Då finns det svart på vitt att installationen är korrekt utförd och de brister som finns avhjälps direkt. Men hur ser det ut om situationen är som fallet i Varberg som Elinstallatören skrivit om? En situation där besiktning utförs först fem år efter installationen.

– Om du utför en besiktning flera år efter att installationen är utförd måste besiktningen utgå från de regler och standarder som gällde vid installationstillfället. Huruvida det föreligger ett fel i installationen bedöms utifrån förhållandena vid den tidpunkt då arbetet avslutades och avlämnades till kunden. Följde företaget de monteringsanvisningar och regler som gällde då ska man inte få anmärkningar enbart på den grunden att reglerna ändrats under tiden fram till besiktningen. Här hade det varit bra om de haft bevis kvar från överlämnandet eller ett besiktningsprotokoll, säger Betti-Ann Pettersson. 

Läs också:
19 av 23 fel var installatörens – vägrar erkänna besiktningen

Att företaget givit en tioårig garanti på installationen är lite klurigt. Garantin utgår ju från en sak, men under löptiden har reglerna förändrats. Betti-Ann Pettersson säger att det blir mer att ta i beaktande, men att ett garantiåtagande som sådant måste följas.

– Garantin upphör inte att gälla för att det kommer nya regler och standarder men den utgår från de regler osv. som gällde vid installationstillfället. Det faller på sin egen orimlighet att kunder skulle kunna utföra besiktningar flera år efter att installationen utfördes och kunna hävda att de ska ha rätt att uppdatera sin solcellsanläggning till nuvarande standarder utan att ett faktiskt fel föreligger. Det är viktigt att vara tydlig med vad de garantier man lämnar avser. Generellt lämnas det väldigt långa garantier i solcellsbranschen. En viktig sak för företaget att tänka på är att man har samma garanti från sin materialleverantör att falla tillbaka på, så man inte hamnar mellan stolarna där, säger Betti-Ann Pettersson.