Logga in

Här kombineras jordbruk med solcellspark

Publicerad
9 feb 2024, 06:00

Flera solcellsparker har på senare år fått avslag för att de blockerar bördig jordbruksmark. Men här, i Hova, kommer 52 ton vete produceras årligen – samtidigt med 8 MW elenergi. 

På Storkila gård utanför Hova i Västergötland byggs nu Sveriges första riktigt storskaliga agrivoltaiska solpark. På ett 13 hektar stort område – lika mycket som 19 fotbollsplaner – har under vintern monterats stativ för närmare 7 000 stora glas-glas paneler på vardera 690 Wp. Det är Svea Solar som gör jobbet och som kommer att äga parken.

Pontus Skog är utvecklingschef för solparker på Svea Solar.

– Parken kommer att producera 8 GWh per år och blir ett fint tillskott till vår portfölj av solparker, berättar Pontus Skog, chef för projektutveckling av Svea Solars egna parker. Så här långt har företaget ett tiotal parker i drift runtom i södra Sverige, men den här blir den första där solproduktionen kan ske utan att markägaren behöver avstå från att odla sin mark.

Markstativen tiltas med hjälp av små elmotorer, en för varje sektion.

Det arrangemanget är till nytta för båda parter. Svea Solar betalar ett lägre arrende för marken än vad som normalt är fallet och lantbrukaren kan lägga in den inkomsten i sin växtodlingskalkyl. I det här fallet är det Ekoväx som äger marken, landets största ekologiska växtodlare och tillika producent av ekologiska gödselmedel till andra eko-odlare i Sverige.

Markmontage:
6 skäl att sätta solceller på mark

– Vi har sedan tidigare ungefär 500 MWp solpaneler installerade på våra tak och täcker med dem en tredjedel av vårt elbehov. Därutöver har vi egna vindkraftverk med en produktion på hela 10 000 MWh, berättar Emil Olsson, vd och delägare i Ekoväx. 

Det var redan 2016 som Ekoväx satsade på solenergi och det var Svea Solar som stod för installationen. För tre år sedan ville Svea Solar arrendera mark för en solpark på Storkila gårds marker, men Emil Olsson ville inte ta odlingsbar mark ur drift. 

– Det hade nog varit svårt att få länsstyrelsen med på noterna också, konstaterar Emil Olsson och förklarar att det var i det här skedet som tanken på en agrivoltaisk solpark föddes. Med det konceptet visade det sig inte vara så svårt att få länsstyrelsens godkännande av projektet.

Är markmontage lönsamt?
Lönar det sig att sätta solcellerna på marken?

– Agrivoltaiska solparker kan bli en viktig del i Svea Solars energiportfölj framöver, tror Pontus Skog. Han berättar att parken byggs med flera rader solpaneler som löper i nord-sydlig riktning. De har så kallade single-axis trackers som gör att deras lutning följer solens bana över himlen. De lutas mot öster på morgonen, men sedan minskas lutningen sakta tills panelerna ligger horisontellt vid middagstid, för att sedan mot kvällen lutas alltmer mot väster.

– Avståndet mellan raderna är här ungefär 15 meter, för att gårdens stora skördetröskor ska kunna ta sig fram mellan raderna. Emil Olsson är lite spänd på att se hur det hela kommer att fungera när parken tas i drift efter sommaren. Det gäller ju att ha koll på de stora maskinerna så att de inte kolliderar med solanläggningen.

Emil Olsson är vd och ägare till Storkila Gård i Hova.

– Fast i år blir det bara sådd, någon gång till hösten. Eldprovet blir när vi ska skörda nästa år, framhåller Emil Olsson.

Det är dyrare att bygga med axialpaneler i stället för fasta markstativ, men de förväntas ge en större elproduktion. Och så blir som sagt markarrendet lägre eftersom markägaren kan fortsätta odla marken. Det ska bli raps, vete och vallodling mellan raderna.

Hett på största solmässan:
Solceller i standardformat med 445 Wp

– Den här lösningen känns självklar för oss, att kunna kombinera energiproduktion och odling. Hur solparken påverkar odlingen ska forskningskonsortiet Solve hjälpa till att ta reda på. Solve vill öka förståelsen för hur solenergiproduktion och traditionellt jordbruk kan bedrivas tillsammans i agrivoltaiska solparker. Solve, med centrum i Uppsala, har bildats av universitet, företag och olika offentliga organisationer. Svea Solar är en av medlemmarna i konsortiet.