Logga in

6 skäl att sätta solceller på mark

Publicerad
15 jan 2024, 05:59
| Uppdaterad
15 feb 2024

Privatpersoner sätter oftast sina solceller på taket. Men kan det vara bättre att i stället placera dem på marken? Solcellsexperten tipsar. 

Hittills har solceller på marken mestadels handlat om solparker. Men även privatpersoner och lantbrukare börjar få upp ögonen för markplacerade solceller. Vilka för- och nackdelar finns med placering på mark respektive tak?

”…om det blir brand i en solcellsanläggning på grund av något (installations)fel, kan det ge större följdskador om anläggningen sitter på ett tak. Då finns risk att även byggnaden börjar brinna.”

Bengt Stridh, Mälardalens universitet

Läs också:
Lönar det sig att sätta solcellerna på marken?

Exempel:
Vattentankar och solceller gör orangeriet självförsörjande på el och värme

Villaägare:
Robert kör ödrift med Ferroamp: ”Min elräkning är på minus 6 500 kronor”

Bengt Stridh

Elinstallatören skickade frågan vidare till solcellsexperten Bengt Stridh, universitetslektor på Mälardalens universitet, som också driver solcellsbloggen Bengts villablogg. Så här svarar han:

Fördelar med placering på mark:

1 Högre produktionsutbyte

En installation på mark har potential att ge lite högre årlig produktion än en anläggning på tak. Detta då solcellerna på mark bör få lägre temperatur och att verkningsgraden därmed ökar.

2 Lägre förluster

Med vertikalt installerade, dubbelsidiga paneler (kallade bifacial) får man inga produktionsförluster på grund av snötäckning. Hur stor skillnad det gör beror på var i landet man bor.

3 Går att bruka jorden

Vertikal montering passar även bra om man vill bruka marken mellan solpanelerna, om det är jordbruksmark. Solcellerna ger relativt liten inverkan på skördeutbytet.

4 Större frihet, optimering och lutning:

Installation på mark eller platta tak innebär större frihet att välja, och optimera, orientering och lutning. På lutande tak är orientering och lutning redan givna. En fast installation är fortfarande enklast och säkrast och innebär lägst investeringskostnad, enligt Bengt Stridh.

5 Investeringskostnad

Den är generellt lägre om man bygger på mark. Men skillnaderna minskar med anläggningens storlek. Bygger man större blir investeringskostnaden per installerad effekt lägre, även på tak.

6 Brandsäkerhet

Om anläggningarna är rätt utförda från början bör det inte vara någon större skillnad mellan tak och mark.

– Samtidigt, om det blir brand i en solcellsanläggning på grund av något (installations)fel, kan det ge större följdskador om anläggningen sitter på ett tak. Då finns risk att även byggnaden börjar brinna, säger Bengt Stridh.

Läs också:
Får jag skruva fast solcellerna, om de står på marken?

Några nackdelar med markanläggningar:

1 Underhåll

En anläggning på mark, som inte är fast utan har solföljare, löper högre risk för fel och sannolikt större underhållskostnader.

2 Bygglov

Ibland behöver man söka bygglov för en ny markanläggning. Nya byggnader, som teknikbodar och transformatorstationer, kräver alltid bygglov. Solceller på tak behöver bara bygglov i vissa fall – till exempel om lutningen är en annan än takets eller om byggnaden byter färg eller fasadbeklädnad.

3 Stölder

Anläggningar på mark är mer exponerade. De kan kräva larm och/eller kameraövervakning.

– En intressant fråga är också när stölderna sker? Det finns fall med stölder från större anläggningar som skett redan innan komponenterna hunnit monteras, säger Bengt Stridh.

Läs också:
Stor solcellsstöld: ”Verkar handla om ett beställningsjobb”