Logga in

Robert kör ödrift med Ferroamp: ”Min elräkning är på minus 6 500 kronor”

Publicerad
7 okt 2019, 07:56

Allt fler villaägare vill ­använda egenproducerad el och slippa ­problem med strömavbrott. Till hjälp finns så kallad ödrift, mest känd från industrin, något som musik­producenten Robert von Bahr valt att satsa på i sitt hus.

Mitt i naturen, med idyllisk utsikt över en insjö, utanför Åkersberga i Uppland ligger en av Sveriges mest teknikintensiva villor. Från huvudvägen leder en smal grusväg fram till den moderna grinden som öppnas när husägaren Robert von Bahr ringer till den.

Här är prylarna som fixar ödriften

Bakom grinden finns den 500 kvadratmeter stora plusenergivillan som är en av de första
i Sverige med så kallad ödrift.

Dina gamla takpannor kan kläs in i solceller – och 6 andra solceller som ser ut som vanliga tak

– Det ska hjälpa oss att slippa alla elavbrott som vi har här ute. Dessutom ville vi bli självförsörjande av energi för miljöns skull, säger Robert von Bahr.

Engagemanget har funnits länge. Det började i den tidigare villan i Djursholm där han bodde fram till 1993. Det stora huset på 1 000 kvadratmeter drog 16 kubikmeter olja och 200 000 kilowattimmar el per år. Det var på tok för mycket och kostade jättemycket pengar. Efter en totalrenovering kunde Robert von Bahr ta bort oljepannan och fick ner energianvändningen till 80 000 kWh, men det var fortfarande mycket.

Här används också tekniken som har ursprung i industrin

När de äldsta barnen flyttat ut bestämde han sig för att hitta något nytt. Tillsammans med sin nuvarande fru Sharon von Bahr köpte han den 15 000 kvadratmeter stora tomten med en sommarstuga utanför Åkersberga. Sommar-stugan var i dåligt skick och revs.

”Vår Energy Hub styr systemet och fungerar som en bro mellan växelspänningsnätet och likspänningsnätet.”

Mats Karlström, marknads- och försäljningschef hos Ferroamp som levererat tekniken

– Vi bestämde oss för att det nya huset skulle producera mer energi än det förbrukar. 

Det var lite knepigt, eftersom även detta är ett stort hus. Det blev möjligt genom att bygga ett passivhus med 90 cm isolering och fyrglas-fönster, säger Robert von Bahr.

Brist på elektriker hot mot sol­celler, ladd­infrastruk­tur och energieffektivisering

På den gröna slänten som sträcker sig ner till sjön finns tre längor med solpaneler. Tillsammans med solceller på hustaket och ett fristående garage blir produktionen av solel cirka 50 000 kWh per år. Det driver alla husets installationer och ger även laddning till husägarnas två Tesla-bilar som står parkerade på uppfarten. Dessutom blir det ett överskott på ungefär 10 000 kWh som säljs tillbaka till elnätet.

Med hjälp av batterier klarar sig Robert von Bahr också off-grid i upp till ett par dagar om det skulle behövas. Nyckeln är ett internt likspänningsnät och teknik för så kallad ödrift. När det vanliga elnätet kopplas bort träder i stället det egna likspänningsnätet in, med el från solceller och batterier. Likspänningsnätet arbetar med hög spänning, 760 Volt. Det gör att strömmen blir lägre, vilket minskar kabel-storlek och energiförluster.

I garaget under boningshuset står tre höga, parallellkopplade batteriskåp om 23 kilowatttimmar vardera. Bredvid batteriskåpen finns -ytterligare ett högt skåp innehållande en så kallad energihub. Här finns bland annat ny omvandlare som ersatt de gamla växelriktarna. Omvandlaren är växelriktare och likriktare på samma gång.

Hur mycket solceller ska jag ha?

I skåpet sitter även en omvandlare kallad BUD, som skapar trefas växelspänning för alla apparater i huset vid ett elavbrott. BUD är en ny uppfinning som Robert von Bahr sponsrat med en halv miljon kronor.

– Vår Energy Hub styr systemet och fungerar som en bro mellan växelspänningsnätet och likspänningsnätet, berättar Mats Karlström, marknads- och försäljningschef hos Ferroamp som levererat tekniken.

”Koll på varje fas och undvika snedlast jätteviktigt så att det inte blir höga nollströmmar eller glapp på nollan som kan förstöra elektroniken. Våra hem innehåller ju allt mer elektronik och blir på så vis känsligare för elstörningar.”

Sven-Ove Axelsson, vd hos Energi-center Nordic.

Han liknar systemet vid datavärldens LAN som knyter ihop datorer och skrivare i nätverk. Där går det bra att lägga till och ta bort olika apparater. Energihuben och likspänningsnätet fungerar på liknande sätt och det går att lägga till eller ta bort exempelvis solpaneler och batterier. 

– Numera är det ingen som tänker på att LAN finns överallt. Jag tror att det kommer bli likadant med likspänningstekniken. Om 10 år tänker vi kanske ”varför har vi inte gjort så här hela tiden?”, säger Mats Karlström.

Ansvarig för systemlösningen är Energi–center Nordic från Spånga, som arbetat i fem år med installationerna i huset.

Har du koll på skorstenseffekten?

– Tack vare Ferroamps teknik får vi också koll på varje fas och undviker snedlast. Det är jätteviktigt, så att det inte blir höga nollströmmar eller glapp på nollan som kan förstöra elektroniken. Våra hem innehåller ju allt mer elektronik och blir på så vis känsligare för elstörningar, säger Sven-Ove Axelsson, vd hos Energi-center Nordic.

Bakom teknikrummet finns Robert von Bahrs vinkällare. På väggen sitter här också en del av uppfinningen som han sponsrat. Bryta-
ren kallad ATS, automatic transfer switch, kopplar bort det allmänna elnätet vid ett strömavbrott. Bortkopplingen sker automatiskt och när elen är tillbaka väntar brytaren tre minuter innan den kopplar in nätet igen. Detta för att undvika allt för många korta ur- och inkopplingar.

Ironiskt nog har det inte varit något strömavbrott sedan tekniken kom på plats. Men den har fungerat bra vid de tester som gjorts, berättar Robert von Bahr.

Utöver ödriften är huset självförsörjande på värme och varmvatten.

I husets vardagsrum, med fyra meter i takhöjd, visas husägarens intressen tydligt.
På väggen ovanför panoramafönstren med utsikt mot sjön hänger cirka 200 Kalle Anka-tidningar. En av tidningarna är den allra första som utkom – köpt av Robert von Bahr som barn för egna pengar.

Hans-Olofs solceller producerar vätgas som ger el hela vintern

Väggen bredvid panoramafönstret täcks av en hylla fylld av CD-skivor. Halva hyllan är -skivor som getts ut av Robert von Bahrs produktionsbolag BIS. Utgivningen är -klassisk musik och bolaget har profilerat sig inom -barockmusik med äldre instrument.

Även i företaget är han noggrann med sin miljöpåverkan. CD-fodralen tillverkas av återvunnen papp, med ekologiskt lim och sojafärger och har lägre vikt än plastfodral vilket är bra vid flygfrakt. Kontoret med sju anställda och lager finns i centrala Åkersberga. Även det har solceller på taket.

”Hur skapas incitament att installera förnybart när ersättningen sänks med 40 procent?”

Robert von Bahr

Robert von Bahr är glad över de investeringar han gjort (cirka två miljoner kronor för likspänningsnätet), men han ser inte att de kommer att återbetala sig i närtid. Som elproducent får han tillbaka pengar från energibolaget. Han visar stolt upp en faktura på minus 6 500 kronor. Men abonnemanget till nätägaren måste fortfarande betalas. Dessutom har elnätsbolaget nyligen sänkt ersättningen från fem öre per kilowattimme till 2,9.

– Hur skapas incitament att installera förnybart när ersättningen sänks med 40 procent? undrar Robert von Bahr.

Under resan mot ett plusenergihus har han gjort flera lärdomar. En sådan är att installera alla solceller på en gång. Annars går det inte att få stöd från staten för hela ytan. När han ville lägga till en rad med solceller på sin grässlänt blev det nej från bidragsgivaren. Det gick inte att söka bidrag för utökning av ett befintligt system.

Vet du varför elanvändningen ökar i Sverige?

Mats Karlström efterfrågar nya affärsmodeller och standarder för kommunikationen mellan elnät och fastigheter.

– Elnätet utsätts för mycket stress nu när kärnkraften försvinner och ersätts med mer väderberoende elproduktion. Samtidigt laddar vi fler elbilar och bygger nya datacenter som slukar energi. Den här osynken gör att elnätet måste balanseras, säger han.

Under tiden som utvecklingen pågår drar Ferroamp sitt strå till stacken genom att erbjuda system som kan förändras med elnätet. För fastighetsägare finns flexibilitet att lägga till eller ta bort installationer från likspänningsnätet.  

Installationen av ödrift är klar, men Robert von Bahr har fler visioner för huset. Målet är att bli helt off-grid, året runt. Kanske lagra solel i vätgas och bygga ett godkänt enskilt avlopp där han tar tillvara näringen som gödsel i sina grönsaksodlingar. Höns är också lockande.

– Det finns mycket att göra här och det tar bort lusten att resa, säger han.