Logga in

Experten: ”PoE är en enorm affärsmöjlighet”

Publicerad
11 dec 2023, 06:35
| Uppdaterad
14 dec 2023

Många elfirmor ratar installation av fastighetsnät eftersom de  menar att svagström inte är deras grej. En stor miss enligt Joakim Carlsson på Installatörsföretagen.

Elektrifiering och digitaliseringen av samhället har lyfts upp som två viktiga inslag för att nå klimatmålen. I fastigheter sammanstrålar detta i fastighetsnätet som på relativt kort tid gått från att vara något som kopplade ihop datorer med skrivare och dylikt – till att bli husets mest vitala del.

Läs också:
Missa inte fördelarna med PoE för att du inte kan något

Läs också:
Sju faktorer: Därför är PoE framtiden för belysning

– Det många kanske missar är att ett fastighetsnät är en nödvändighet i framtiden. Det handlar om energieffektivisering och kommunikation genom att koppla ihop och koppla upp fastighetens olika tekniska system, men även om bekvämlighet och säkerhet, säger Joakim Carlsson, expert installationsteknik – tele på Installatörsföretagen.

Dock är kunskapen om möjligheterna fortfarande låg, både hos fastighetsägare och installatörer. Vilket dels kommer av att tekniken utvecklas snabbt, men även att man från standardiseringshåll jobbat snabbare än marknaden. 

– Den stora fördelen med fastighetsnät är att det är en internationell standard – och att den faktiskt kommit innan behovet. Fastighetsnätet kan ge enorma energibesparingar och möjliggör system som pratar med varandra. Gör man det här rätt blir nätet fastighetens nervsystem avseende kommunikation, men även ett blodomlopp i och med fjärrmatningen. För en elfirma finns det därför en enorm affärsmöjlighet där det egentligen är som att sparka in en öppen dörr, säger Joakim Carlsson.

I grund och botten handlar det om ett nät som möjliggör samverkan av olika tekniker och på så sätt kan effektivisera fastigheten. Men det krävs att installatören har kunskapen kring detta för att fastigheten på sikt ska kunna realisera fördelarna. De som tror att det ”bara” handlar om att lägga in ett datanät är enligt Joakim Carlsson väldigt fel ute.

– Datanät byggde man på 90-talet och jämfört med ett modernt fastighetsnät är det som att jämföra en gammal Volvo Amazon med dagens vassaste elbil. Gör man installationen fel är risken att det inte håller för morgondagens behov. Det kan bli  kostsamt och ge rejäl ”bad will” för hela branschen.

Redan i dag kan fastighetsnätet ge betydande effektiviseringsvinster där laddstolpar kan kopplas mot timpris, klimatanläggning mot vädertjänster och att få kyla/värmesystem att jobba tillsammans är tydliga exempel. Men även möjligheten att driva belysning via PoE har kommit på senare år. 

– PoE är en funktion i fastighetsnätet. Som detta har den ju använts i många år, men sedan 2021 kan man numera mata 100 W. Det har gjort att man, i samband med energieffektivare utrustning, nått en brytgräns för att även kunna driva belysning på ett helt annat sätt. Men PoE är bara en del av den större bilden –  fastighetsnätet är grunden för den digitala fastigheten.

Läs också:
100 watt i ”datanätet” ökar inte risken för brand

Sedan drygt ett år tillbaka har en certifiering, ”Behörig installatör fastighetsnät”, funnits. Denna är enligt experten en viktig väg in för företag som vill komma åt ett nytt affärsområde.
– Certifieringen bygger rakt på standarden och kraven i den står specificerade i en teknisk rapport. Visst kan du som montör skaffa dig kunskaperna utan att skaffa dig behörighet, och det är inte olagligt att genomföra fastighetsnätinstallationer om man inte är certifierad. Men för fastighetsägare kommer behörigheten att vara en säkerhet, vilket gör att jag ser det här som en möjlighet för våra medlemmar att visa att de kan det här, säger Joakim Carlsson. 

Joakim Carlssons tips för de som vill erbjuda fastighetsnätsinstallationer

  • Skaffa standarden från SEK i handboksform handbok 459 och uppdatera dig på alla krav på installation.
  • Gå utbildning och bli r uppdaterad på alla krav och certifiera er enligt Behörig installatör fastighetsnät. Då bevisar ni er kunskap mot beställare.
  • Nyttja den information och de hjälpmedel som finns på IN.s hemsida t.ex., beställarguider, räknesnurror, dokumentmallar, checklistor m.m.
  • Se till att göra beräkning för RP3 för att klara fjärmatningskraven för upp till 100W på de nät ni installerar. Ta hjälp av räknesnurran på IN hemsida.
  • Ta chansen att hjälpa fastighetsägare med sin digitalisering av fastigheter genom ett välplanerat och installerat fastighetsnät. Detta kommer att leda till nya affärer.