Logga in

100 watt i ”datanätet” ökar inte risken för brand

Publicerad
4 dec 2023, 07:00
| Uppdaterad
2 dec 2023

RP3, remote power-klass 3 motsvarar 100W effekt via ethernet som kan användas för att driva både larm, belysning och mycket annat. Men det finns mycket okunskap om tekniken. Här listar vi de sex vanligaste missuppfattningarna.

För några månader sedan skrev Elinstallatören en serie om tekniken PoE, Power over ethernet. Kunskapen i branschen var allmänt låg, trots att det enligt förespråkarna fanns många fördelar samt stora möjligheter. 

Som brukligt är när nya tekniker presenteras, framkommer en hel del frågor från många håll och i spåren av detta även missuppfattningar. 

Här nedan har vi sammanställt några av de vanligaste förekommande.

Läs också:
Missa inte fördelarna med PoE för att du inte kan något

Läs också:
Quiz: Vad kan du om PoE?

PoE har inte slagit – och kommer inte göra det heller 

Som teknik introducerades PoE vid millennieskiftet och den första standardiseringen kom 2003. Genom åren har tekniken förfinats vilket utökat användningsområdena. I dag strömförsörjs saker som larm, sensorer, bokningstavlor, vägskyltar och kameror via PoE. Användningen av PoE ökar på världsbasis ca 10-15% /år

Kombinationen högre effektleverans via ethernet samt övergången till LED-ljus har gjort att belysning blivit en ny del. I många länder är det vanligt att använda fastighetsnätet som infrastruktur för sin belysning.

Fastighetsnät, är inte det detsamma som datanätet?

Anslutningspunkterna må se lika ut och både fastighets- och datanät har gemensamma nämnare. Men skälet till att de olika namnen kommer av användningsområde. När datornäten kom på 90-talet var det för att koppla samman datorer, skrivare och andra enheter som skickade data till varandra. Ett fastighetsnät är en helt annan nivå av kommunikation och har bredare användningsområden. Så som att binda samman alla tekniska system i fastigheterna, allt från accesspunkter och kameror till att faktiskt kunna drifta enheter och armaturer.

Risken för brand ökar i och med PoE samt ökad effekt i fastighetsnätet

Vid installation av ett fastighetsnät görs beräkningar för värmeutveckling. Men att det skulle bli så varmt i kablarna att det utvecklas bränder stämmer inte, såvida det är korrekt installerat. En tydlig sak är att om temperaturen i kablarna överstiger 60 grader kommer kommunikationen inte fungera vilket kan få katastrofala följder. Det innebär att långt innan brandrisken blir akut – kommer kommunikationen i fastighetsnätet att gå ned. Det är därför det är viktigt att nätet dimensioneras rätt och RP (remote power) klassas.

PoE håller inte för modern belysning

En vanlig missuppfattning är att PoE-belysning inte kan användas för att få till en korrekt belysning som håller för dagens krav. Dock måste man jämföra äpplen med äpplen. Få armaturer för kontorsbelysning driftas direkt på 230V. Nej, det är via drivdon det sker. Att strömförsörja via PoE istället för 230V handlar då snarare om framledning än att tekniken skulle vara undermålig.

Certifieringen är flummig och otydlig

Sedan dryga året tillbaka finns det en certifiering kallad ”Behörig installatör fastighetsnät”. Denna grundar sig helt på den av SEK Svensk Elstandard upprättade tekniska rapporten (TR16) för personliga kvalifikationer för installation av fastighetsnät som i sin tur hämtar kraven från den internationella standarden för fastighetsnät. Rapporten är framtagen av beställare, tillverkare, utbildare och installatörer för att vara så konkret och tydlig som möjligt. Önskemålet på certifiering kommer från fastighetsägare som vill kunna säkerställa att installationen sker korrekt och att de får ett nät att lita på.

Läs också:
Sju faktorer: Därför är PoE framtiden för belysning

Varför ska jag ha ett standardiserat fastighetsnät – det är ju inget lagkrav på det?

Till skillnad mot elinfrastruktur är installation och uppbyggnad av fastighetsnät inte reglerat i lag. Däremot är fördelarna att bygga ett nät efter en standard oerhört många. Dels riskerar man inte att bygga in sig i en proprietär lösning, men framförallt kan man ta tillvara på de möjligheter en öppen standard ger. Då blir fastighetsnätet den stabila grunden som man sedan kan börja lägga in funktioner och applikationer på för att digitalisera fastighetsbeståndet .  

Behöver alla fastighetsnät dimensioneras för fjärrmatning (PoE)?

Ja enligt standarden ska fastighetsnät projekteras och dimensioneras utifrån fjärrmatningsklass eller RP-Klass (remote powering) som det heter i standarden. Det förutsätts att alla nya nät beräknas utifrån RP3 (100W) om inte beställaren uppger annat. Men även gamla nät måste verifieras utifrån RP klass innan anslutning av PoE utrustning ansluts för att säkerställa att nätet klarar det.