Logga in

Stor installationskoncern i konkurs: ”En marknad utan ljusning”

Publicerad
3 nov 2023, 12:40
| Uppdaterad
4 jun 2024

Koncernen med verksamhet inom el, VS och ventilation omsatte drygt 200 miljoner kronor. Nu har den gått i konkurs och cirka 50 anställda berörs.

Linköpingsbaserade Torpheimergruppen samt dotterbolagen Torpheimer i Östergötland, Torpheimer i Stockholm och Torpheimer System försattes i konkurs den 31 oktober vid Linköpings tingsrätt.

2018 var det ljusare, läs elinstallatörens reportage om Torpheimergruppen då
Vd:n som blev överkörd av en snövessla

fler som det såg ljust ut för först men som drabbades av problem
Easee – historien från marknadsledande till säljstopp

Torpheimergruppens styrelse konstaterar att bostadsbyggandet mer än halverats det senaste året.

”En nedbantad orderbok i Torpheimer i Östergötland AB i en marknad utan ljusning”, skriver styrelsen i ett pressmeddelande.

Cirka 50 anställda berörs i Östergötland och Stockholm. Det senaste året har Torpheimergruppen arbetat hårt för att anpassa sig till det tuffare läget på marknaden.

”I nuläget är det Torpheimer i Östergötland som har problem, de övriga bolagen fungerar väl, men koncernstrukturen åsamkar förluster som gör att övriga bolag dras med i konkurs”, fortsätter styrelsen.

För ett år sedan tillsattes en nygammal styrelse och ledning bestående av delägare för bolaget i Östergötland. Syftet var att omdana bolaget en dålig period. Företaget drog ner på omfattningen i syfte att anpassa sig till det förestående konjunkturfallet. Fram till halvårsskiftet 2023 fungerade åtgärderna, men därefter slog konjunkturfallet till hårt, med förlustmånader som följd.

”Detta konjunkturfall kombinerat med ekonomisk försvagning beroende av pandemin och uppskjutna skatter gör att styrelsen inte ser en on going business i den storleken så skatter och långa skulder kan hanteras. Även om orderboken är fylld till cirka 75 procent inför 2024 i Östergötland och 100 procent i Stockholm. Även om kostnader är hårt nedbantade är omsättningen för låg för att generera de vinster som krävs för att hantera bolagets skulder i effekterna av pandemin”.

Orsakerna till inbromsningen är flera.

”Bland annat ökade kostnader för byggmaterial och svårigheter med leveranser ända sedan pandemin. Även kriget i Ukraina har påverkat. Inflationen, snabbt höjda räntor och en osäkerhet på marknaden har gjort att många byggprojekt har stoppats och att privatpersoner tvekar inför att investera i nytt boende”.

Torpheimergruppen omsatte 2022 cirka 200 miljoner kronor med 120 anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 13 miljoner kronor. Torpheimer i Östergötland svarade för den största delen av koncernens omsättning med 175 miljoner kronor och dessutom för minusresultatet.

Läs också:
7 saker som utmärker branschens största företag

Michael Knutsson på Ackordscentralen Stockholm har utsetts till konkursförvaltare.

Av Torpheimergruppens konkursansökan framgår att styrelsen hållit ett möte med Michael Knutsson innan konkursen för att utreda om det i stället var möjligt att rekonstrurera koncernen.