Logga in

Gjorde elektrikern rätt med Plejdpuck i Renovadosa?

Publicerad
18 sep 2023, 06:30
| Uppdaterad
15 sep 2023

Förkastligt med enkelisolering – eller helt korrekt enligt elinstallationsreglerna? Debattvågorna gick höga om inlägget. Svaret från elsäkerhetsexperten Fredrik Byström Sjödin är tydligt.

Elektrikern Mathias Hultman skulle installera dimmer på takbelysningen i en sekelskiftesvilla. Valet föll på Plejd och för estetikens skull Renovadosor. Men det var inte lätt att få plats med Plejdpucken i dosan.

Mathias Hultman löste det genom att placera två dosor bredvid varandra högst upp på väggen, vid taket. Det blev snyggt, tyckte många i Facebookgruppen Inget elfel, men… Samtidigt väcktes frågan om man verkligen får göra så, enligt regelverket?

”…Det som eventuellt ytterligare krävs i fall som dessa är att riskbedömning och de alternativa åtgärderna dokumenteras och biläggs anläggningsdokumentationen.”

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert

Bakgrunden:
Omdebatterad Plejdpuck i Renovadosa

Läs också:
Plejdkaos: Elcentralen ”ser för jäklig ut”

Vi skickade frågan vidare till Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin som påminner om bakgrunden:

I det här fallet handlar det om att ledningar som är utförda med enbart ett lager isolering förlagts mellan två kopplingsdosor. Det är något som inte lever upp till 3 kap 1 § Elsäk-FS 2022-1. Där fastslås att en starkströmsanläggning ska vara utförd, så att den ger betryggande säkerhet vid ett fel i anläggningen. Om det enda lagret isolering skadas finns risk för direkt beröring av spänningssatta delar. 

På något sätt måste alltså installationen kompletteras så att 3 kap 1 § Elsäk-FS 2022-1 uppfylls. Hur det görs är däremot inte definierat i regelverket. Det är upp till elinstallationsföretaget.

– I det här fallet har Mathias Hultman gjort en riskbedömning där han konstaterat att kravet blir uppfyllt genom att hänvisa till kap 522 i elinstallationsreglerna. Det är precis på det sättet regelverket ska tillämpas, säger Fredrik Byström Sjödin.

Han tillägger: För att uppfylla föreskrifternas krav, som är tvingande, bör man i första hand tillämpa de standardiserade åtgärder som beskrivs i elinstallationsreglerna. Om det inte är tillämpligt kan elinstallationsföretaget genomföra en riskbedömning som leder till alternativa åtgärder som innebär att säkerhetsnivån minst motsvarar standarden.

Läs också:
Tio saker du behöver veta om nya elinstallationsreglerna

– Elektrikern Mathias Hultman har agerat på ett korrekt sätt och visat stor kunskap om hur regelverket för elsäkerhet faktiskt fungerar. Det som eventuellt ytterligare krävs i fall som dessa är att riskbedömning och de alternativa åtgärderna dokumenteras och biläggs anläggningsdokumentationen, säger Fredrik Byström Sjödin.