Logga in

Omdebatterad Plejdpuck i Renovadosa

Publicerad
28 aug 2023, 06:23
| Uppdaterad
25 aug 2023

Det blev både ros och ris för de här bilderna. En kommentator skriver att det rör sig om enkelisolering och därmed är förkastligt. Elinstallatören bakom bilderna står på sig och hävdar stöd i Elinstallationsreglerna.

De boende i sekelskiftesvillan ville ha dimmer på takbelysningen, och valet föll på Plejd. Men att få plats med en Plejdpuck i en Renovadosa var inte självklart.

 ”I och med att det är en utanpåliggande installation, som ska följa en gammal stil, så är också kopplingsutrymmet begränsat. I en standardinstallation hade man kunnat välja en dosa som var tillräckligt stor för att både koppla och gömma dosdimmer.”

Mathias Hultman, elektriker

Mer om dimmerpuckar:
Plejdkaos: Elcentralen ”ser för jäklig ut”

Läs också:
Ny dimmerpuck förberedd för Matter

– Eftersom Renovadosorna är så små lät jag Plejdpucken få en egen dosa, för att få luft omkring sig. Dosan bredvid används som en ren kopplingsdosa, berättar Mathias Hultman, elektriker sedan 20 år, på Jusseryd El & Skog i Ödeshög som lagt upp bilder på installationen i Facebookgruppen Inget Elfel, men…

Det behövdes också en passage mellan dosorna, och eftersom kulodosornas lock fäster med två snäppen var Mathias Hultman tvungen att gå tajt ovanför dessa. När locken väl var monterade syntes trådarna nästan inte alls. De målades också över med lite svart tusch för att kamoufleras ytterligare.

Installationen väcker diskussion i Facebookgruppen Inget elfel, men…. Får man verkligen göra så här?

”Jag tycker jag skymtar isoleringen på ena ledaren mellan dosorna, och då är det inte regelmässigt utfört eftersom det enbart blir enkelisolerat”, lyder en kommentar. ”Finns en anledning till att vi har standarder för hur elinstallation ska utföras, för att undvika elektrisk chock”, lyder en annan.

– Grejen är att trådarna inte är åtkomliga på ett enkelt sätt nerifrån golvet. Det hade varit annorlunda om det gällt dosor monterade på en höjd med enkel beröringsrisk, eller skaderisk från yttre påverkan som gnagare. Då hade montaget självklart gjorts på ett annat sätt för att bibehålla en dubbel isolationsklass, säger Mathias Hultman.

Han menar att det i det här fallet går att luta sig mot Elinstallationsreglerna del 5, kapitel 52, punkt 2 där det står: ”Förläggningssättet ska väljas så att skydd mot FÖRVÄNTAD yttre påverkan är säkerställd överallt i ledningssystemet.”

– Detta monterades cirka 2,4 meter över golvet och det är inget ställe där man kan åstadkomma spontan åverkan. I så fall ska man aktivt arbeta för att skada ledarna, tillägger han.

Många i Facebooktråden tycker att det är en snygg installation. Någon tipsar om att det finns större kulodosor som kan rymma allt som syns på bilderna. En annan föreslår att det nog hade räckt med en dosa ifall en mindre typ av puck valts, som Sonoff Mini R2.

Läs också:
”Många kommer överge Plejd om de inte matchar det här”

Är det så med Plejd – att man måste vara lite extra kreativ för att få till en säker och snygg installation?

– Nej, verkligen inte. Men i och med att det är en utanpåliggande installation, som ska följa en gammal stil, så är också kopplingsutrymmet begränsat. I en standardinstallation hade man kunnat välja en dosa som var tillräckligt stor för att både koppla och gömma dosdimmer i, säger Mathias Hultman som gärna använder Plejd för att de är så flexibla.