Logga in

Koppla huvudbrytare på fasskena, är det okej?

Publicerad
8 mar 2023, 10:20
| Uppdaterad
9 mar 2023

Nej, det får man inte säger en. Va, det har jag aldrig hört, säger en annan. Frågan väcker engagemang, det är helt klart. Men när den besvaras gäller det att hålla isär de olika regelverken.

Bilderna på en huvudbrytare som kopplats till en fasskena med hjälp av en sorts adapter väcker engagemang i Facebookgruppen Elfel. Får man verkligen göra så?

”Det är inte tillåtet att koppla huvudbrytare på fasskena längre” är en kommentar. Men den får mothugg. ”Har aldrig hört det innan” skriver en annan kommentator.

“Många tror att en elcentral ska utföras enligt Elinstallationsreglerna och föreskrifter för elinstallationen, när det faktiskt är fråga om en elektrisk produkt som omfattas av Lågspänningsdirektivet och standarderna i SS-EN 61439-serien.”

Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert

Hur illa kan det bli?:
”En av de värsta elcentraler jag sett”

Mer om fasskenor:
”Det kan vara tufft för plast i vissa lägen”

Uppfattningarna varierar om installationen där huvudbrytaren sitter mitt i raden, med jordfelsbrytare till höger och vänster.

En insatt kommentator menar att frågan egentligen är irrelevant. Huvudbrytare som är försedda med fasskenor är ovanliga. Men de får monteras, om materialet är godkänt (CE-märkt osv), och då gäller tillverkarens anvisningar.

Joakim Grafström

Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert hos SEK Svensk Elstandard, menar att det är i princip rätt. Men det gäller att hålla isär regelverken för elektrisk utrustning och för elinstallationen.

Elmateriel (till exempel en elcentral) ska utifrån gemensamma EU-regler vara utförd enligt god säkerhetsteknisk praxis, som det står i Lågspänningsdirektivet. Det är till stora delar implementerat i Sverige via Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning.

– För elinstallationen gäller god ELsäkerhetsteknisk praxis. Den omfattas inte av EU-direktiv, som materielet gör (förutom uttag för så kallat allmänbruk). Eftersom uttrycken är förvillande lika kan de vara svåra att hålla isär, säger han.

Att elmateriel respektive elinstallationer omfattas av olika, parallella regelverk leder ibland till förvirring.

Mer om standard:
Knorr eller inte knorr på PEN-ledaren?

– Många tror att en elcentral ska utföras enligt Elinstallationsreglerna och föreskrifter för elinstallationen, när det faktiskt är fråga om en elektrisk produkt som omfattas av Lågspänningsdirektivet och standarderna i SS-EN 61439-serien, säger Joakim Grafström.

Standardserien förutsätter typprovning av produkterna, och därför ska tillverkarnas anvisningar tillämpas. Detta eftersom det inte går att gissa hur ingående kopplingsapparater och skenor kan kombineras.

– Tillverkaren ska alltså informera om hur elcentralen kan byggas upp, alternativt leverera färdigmonterade centraler (vilket också förekommer), säger han.