Logga in

”Handlar inte om elsäkerhet utan om driftsäkerhet”

Publicerad
1 nov 2021, 05:45

”Bör förses med separat jordfelsbrytare”. Så står det i manualen för en frånluftsvärmepump. Men vad betyder egentligen ”bör” i det här fallet? Kan den anslutas till en befintlig JFB? Eller ingen alls? 

Elektrikerns mamma hade byggt en ny villa via totalentreprenad. När de kollade installationerna tillsammans visade det sig att frånluftsvärmepumpen lagts utanför jordfelsbrytaren. ”Jag har alltid lagt värmepumpar på egna jordfelsbrytare, men tyvärr är tillverkarens instruktion här något oklar.” Hur ska det egentligen vara? undrar elektrikern som väckt frågan i Facebook-gruppen Elektriker utan gränser.

Elinstallatören skickade frågan vidare till en elsäkerhetsingenjör och värmepumptillverkaren.

””Bör” är en rekommendation att värmepumpen ligger på en egen jordfelsbrytare, så att man inte slår ut värmen på grund av andra jordfel i huset…”

 Berry Christensson, servicechef hos Nibe

Mer om JFB:
Kan jag skippa jordfelsbrytare till cirkulationspumpen?

Läs också:
Måste jag installera jordfelsbrytare i tvättstugan?

– Det här handlar egentligen inte om elsäkerhet utan om driftsäkerhet. En värmepump kan ha en viss liten läckström vid normal drift. Tillsammans med övriga utrustningars läckströmmar kan summan bli så stor att den medför obefogad frånkoppling med driftstörning som följd, säger Mats Jonsson, elsäkerhetsingenjör hos Eltrygg Miljö.

I instruktionen om elinkopplingar från tillverkaren Nibe står att ”Om fastigheten har jordfelsbrytare bör F750 förses med en separat sådan.” Ordet ”bör” skapar en del tvivel, vilket återspeglas i Facebook-gruppen.

– ”Bör” är en rekommendation att värmepumpen ligger på en egen jordfelsbrytare, så att man inte slår ut värmen på grund av andra jordfel i huset. Inträffar det på vintern riskerar huset att frysa sönder exempelvis om det uppstår ett jordfel i en ytterlampa, säger Berry Christensson, servicechef hos Nibe.

Han menar samtidigt att det inte finns några krav från tillverkaren på en separat inkoppling. Det är andra regler i föreskrifter och standarder som avgör hur installationen ska göras.

Olika inverkan:
”Husets el kan påverkas när en komplex last som en värmepump drar i gång”

Även Mats Jonsson menar att det är miljön och riskerna där som avgör om det måste finnas jordfelsbrytare eller inte. I till exempel badrum ska alla gruppledningar vara skyddade av jordfelsbrytare. Det finns även krav på att vissa uttag ska skyddas av jordfelsbrytare.

– Om det inte finns något krav i föreskrifter eller standarder får värmepumpen installeras utan jordfelsbrytare. Det kan till exempel gälla när värmepumpen fastansluts i ett så kallat pannrum. Då finns inga krav på att värmepumpen föregås av jordfelsbrytare, säger Mats Jonsson som även tipsar om att läsa Elinstallationsreglernas avsnitt 314 om sektionering.

När det gäller garantin för värmepumpen påverkas den inte av jordfelsbrytaren. Detta eftersom jordfelsbrytaren inte är tänkt att skydda värmepumpen och inte är ett krav från tillverkaren, tillägger Mats Jonsson.