Logga in

Vågar jag installera material som kunden själv har köpt?

Publicerad
24 nov 2022, 10:48

Kunden har köpt materialet på egen hand och installatören är tveksam över kvaliteten. Juristen Johan Edward reder ut vem som har ansvaret om något skulle gå snett.

FRÅGA: Jag arbetar för en privatperson och har fått frågan om jag kan installera produkter som kunden köpt på egen hand. Vilket ansvar har jag i så fall för produkterna?

Tvist i Arn
”Jag hade kunnat köpa samma material för en tredjedel av priset”

Juristen svarar:
”Rimligt” materialpåslag – vad sjutton är det?

SVAR: Rent allmänt gäller att om ni inte avtalat om annat så har du inget ansvar för fel i material som kunden tillhandahåller. Om kunden i en butik eller på nätet köpt material som är bristfälligt får kunden vända sig till butiken eller webbshopen för att reklamera det.

Som installatör har du dock enligt konsumenttjänstlagen en skyldighet att samråda med privatpersonen och avråda kunden från att installera produkter om du vet att det kan vara förenat med risker, strida mot branschregler eller på annat sätt vara olämpligt att installera dem. En avrådan ska i så fall vara skriftlig och tydligt ange varför det är olämpligt att installera materialet.

Privatpersoner är ofta inte medvetna om att installatörens ansvar stannar vid det arbete och det material som installatören tillhandahåller. Det förekommer därför att privatpersoner vänder sig mot installatören även vid fel på det material som privatpersonen själv har köpt. I sådana lägen är du som installatör inte skyldig att felavhjälpa.

Skulle du ändå vilja hjälpa kunden är det viktigt att klargöra att avhjälpandet kommer ske på kundens bekostnad och att du klargör det innan arbetet påbörjas.

Läs också:
Tvist om materialpåslag – elfirman hamnade på Svarta listan