Logga in

Fem frågor om el i badrum

Publicerad
2 nov 2022, 05:45

Hmm… Hur nära duschdraperiet får tvättmaskinen stå? Och är det ok med elcentral i badrum? Här är fem expertsvar till dig som installerar el i badrum.

Elinstallatörens tre experter har svarat på ett antal frågor om att installera el i badrum. Här är vi samlat fem av de mest lästa frågorna.

Läs också:
Fem expertsvar om hur laddboxar installeras

Läs också:
Sex vanliga tabbar när solceller installeras

1. Kan jag strunta i IP-klass ovanför 225 cm i badrummet?

En kollega säger att man kan välja vilken IP-klass som helst på elmaterial över 225 centimeters höjd i badrum. Stämmer det verkligen?

Fredrik Byström Sjödin svarar:

Ja, det stämmer nästan – förutsatt att det inte finns någon risk för vattenbegjutning av materielen så räcker IP 2X på den höjden.

Området ovanför 225 centimeter över golv omfattas inte av kapitel 701 i elinstallationsreglerna. Där gäller de allmänna reglerna som säger att lägsta IP-klass är IP 2X. Men observera att IP-klassen alltså ska höjas om det finns risk för vattenbegjutning av materielen.

2. Elcentral i badrummet – är det ok?

En kund ska bygga om badrummet i sin villa, och ombyggnaden innebär att badrummets yta ska utökas. Problemet är att husets elcentral då kommer att hamna inne i badrummet. Visserligen skulle elcentralen efter ombyggnaden befinna sig utanför område 0, 1 och 2, men får elcentraler installeras i badrum över huvud taget?

Joakim Grafström svarar: 

Nja, det är knappast den bästa placeringen för en elcentral. Men som du skriver kommer placeringen att vara utanför område 0, 1 och 2, och det finns inget i Elinstallationsreglerna som sätter restriktioner för en sådan placering.

Det finns dock några saker att tänka på när du ska ge din kund råd om åtgärder. Allra bäst är förstås att inte ha elcentraler i badrum, särskilt om det är ett relativt litet badrum. Om det finns möjlighet att flytta elcentralen så är det den bästa och säkraste lösningen. Om den är monterad på en innervägg kanske det går relativt lätt att flytta den till andra sidan väggen.

Om en flytt inte är rimlig att genomföra finns andra möjligheter. Badrummet är en ganska fuktig miljö, även om du befinner dig utanför områdena, och om inte elcentralen har en kapslingsklass av minst IPX1 behöver den skyddas mot fukt. En lösning kan då vara att bygga in den i ett skåp.

Tänk också på att de delar av ledningssystemet som är dolt förlagt i väggar som gränsar till områdena behöver skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström på högst 30 mA, om inte kablarna är förlagda djupare in i väggen än 5 cm. Om det är fråga om en äldre elinstallation är det inte säkert att jordfelsbrytare är monterad. Se avsnitt 701.512.2.101 i Elinstallationsreglerna.

3. Hur nära duschdraperiet får tvättmaskinen stå?

Hur nära en dusch får vi ställa en tvättmaskin om det finns duschdraperi?

Cecilia Axelsson svarar: 

I Elinstallationsreglerna SS 4364000 avsnitt 701 finns regler för bad- och duschutrymmen, som delas in i tre olika områden. Där står bland annat vilka mått som styr områdena, vilka kapslingsklasser som krävs för elmateriel och vilken typ av elmateriel som är tillåten i de olika områdena..

Ett duschdraperi påverkar inte områdena alls. Standarden skiljer på dusch och badkar, och jag utgår från att det är en dusch utan badkar som det rör sig om här.

I område 1, det vill säga området innanför 120 cm från duschhuvudets mitt horisontellt sett, ska endast fast monterade och fast anslutna elapparater installeras. Dessa elapparater måste dessutom vara avsedda för att placeras i just detta område. Det sistnämnda anges i tillverkarens avisningar.

Om tillverkarens anvisningar anger att det är ok måste alltså tvättmaskinen vara fast ansluten. Den får inte anslutas med stickpropp, oavsett var i rummet uttaget är placerat. Tvättmaskinen får dessutom inte stå direkt på golvet utan måste stå på en klack som är minst 10 cm hög. För att få en helhetsbild rekommenderar jag att du kikar på figur 701.2 i Elinstallationsreglerna där måtten för de olika områdena finns angivna.

4. Hur fixar vi snygg skyddsutjämning av kopparrör i badrum?

Badrummet i villan har vattenrör av koppar. Snyggt! Men hur skyddsutjämnar vi på ett snyggt sätt?

Cecilia Axelsson svarar:

Det finns många sätt att göra det fult, men visst går det även att göra det snyggt!

Men ta först reda på om kopparrören verkligen är en främmande ledade del eller inte. Det gör ni genom att kontrollmäta mot skyddsjord.

Om resistansen överstiger 4 kΩ anses INTE kopparrören vara en främmande ledande del. Då behövs ingen skyddsutjämning. Om resistansen däremot understiger 4 kΩ kan de vara en främmande ledande del och mer efterforskning krävs.

Antag att ni kommer fram till att vattenrören är en främmande ledande del. Då kan det vara smidigt att skyddsutjämna dem genom att ansluta till huvudjordningsskenan där de kommer in i byggnaden. Ett annat sätt är att kapa vattenledningsrören och sätta in ett isolerstycke och därmed bryta den galvaniska kontakten med marken. Efter den punkten är inte vattenröret en främmande ledande del längre.

Dessa alternativ är inte alltid möjliga och då återstår kompletterande skyddsutjämning av kopparrören i badrummet.

Sammanbindningen av utsatta delar och främmande ledande delar behöver inte utföras inne i badrummet. Kravet på kompletterande skyddsutjämning är även uppfyllt om den är utförd till den gruppcentral som matar badrummet. Det är inte ovanligt att det finns inspektionsluckor för vattenrören utanför badrummet. Då kan exempelvis en skyddsjordsledare som matar badrummet utnyttjas, och anslutningen till kopparrören kan göras i en kopplingsdosa. Helt dolt dessutom!

5. Hur kan IP21 duga i taket i duschen?

Jag har alltid installerat IP44 i taket i duschar, men enligt Elinstallationsreglerna verkar det ju räcka med IP21. Hur kan det vara säkert? Känns helt orimligt om du frågar mig.

Cecilia Axelsson svarar:

Det är viktigt att komma ihåg att Elinstallationsreglerna anger minimikrav. Ur elsäkerhetssynpunkt är det inga problem om personen som ­projekterar eller utför ­installationer i en anläggning ­bedömer att det behövs en högre kapslingsklass än ­minimikraven. Den bedömningen blir snarare det nya kravet. 

Duschhuvudets placering styr höjden på område 1 i duschen. Det framgår av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 701.30.3. Och i område 1 krävs som lägst IPX4. Om duschhuvudet sitter lägre än 225 cm från golvet sträcker sig område 1 upp till 225 cm. Då får du installera spotlights IP21 i taket eftersom IP21 klarar fuktig luft och imma. 

Läs också:
Lekmans elinstallationer inte fel enligt hovrätten

Minimikraven förutsätter att duschhuvudet är riktat nedåt, alltså att vatten inte sprutas upp i taket. Gör du en annan bedömning så kan IP44 vara motiverat.