Logga in

”Vi vill höja lärlingarnas status bland övriga anställda”

Publicerad
21 okt 2022, 13:36

Granitor vill ge sina lärlingar en bättre start i yrkeslivet. Det är avsikten med Startskottet, ett projekt som drar i gång i höst.

Med fler än 2 000 anställda på 60 olika orter i Sverige är Granitor Electro, före detta Midroc Electro, en av de riktigt stora spelarna i elteknikbranschen. Som hos andra företag i branschen är rekryteringen av personal en av de mest centrala frågorna. För Granitors del tacklas rekryteringsutmaningen i hög grad genom lärlingsprogrammet Startskottet som är ett projekt där företaget satsar extra på lärlingar.

Mer som Granitor pysslar med
”Ett av de mest utmanande projekt jag deltagit i”

mer om lärlingar
”Extremt högt arvode för en lärling” – kund vägrade betala

Camilla Nöjd.

– Vi skapade en referensgrupp av chefer som delade med sig av sina erfarenheter kring hur det är att ta hand om lärlingar i företaget, berättar HR-chefen Camilla Nöjd som själv sitter med i Granitors ledningsgrupp. I projektet har hon haft hjälp av Pia Muhli, som också ingår i Granitors HR-organisation. 

Granitor gjorde en noggrann analys av vilka behov ungdomar har när de tas in som lärlingar.

Pia Muhli.

– Basen för lärlingsåret är förstås de praktiska moment som ska ingå i de 1 600 timmarnas lärlingstid och som fastlagts av ECY, Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, förklarar Pia Muhli. En annan utgångspunkt är de tre ledord som Granitors lagt fast för Startskottet – yrkesstolthet, ambassadörsskap och välkomnande. Granitors platschefer runtom i landet engagerar sig som medlemmar i elprogrammens programråd vid de lokala gymnasieskolorna. Varje år tar Granitor in ungefär 200 lärlingar.

”Medhavd mat tillsammans med kollegorna i lunchrummet eller manskapsboden känns naturligare än en korv med mos i ensamhet vid korvkiosken.”

Startskottet startade i september och de olika aktiviteterna pågår fram till juni nästa år. Inför starten får varje lärling ett välkomstkit som består av en matlåda och en termos, bland annat.

– På så vis vill vi ge inspiration till ett hållbart liv där medhavd mat tillsammans med kollegorna i lunchrummet eller manskapsboden känns naturligare än en korv med mos i ensamhet vid korvkiosken, säger Camilla Nöjd. 

Inte bara lärlingen själv, utan också dennes mentor i företaget, får den här startgåvan – som en invit till gemenskap från första start. Varje lärling ska ha en mentor på hemmaplan och att stärka dessa mentorers roll är en annan viktig tanke bakom Startskottet.

– Vi vill skapa ett större intresse bland personalen för att ta på sig ett mentorskap och låter alla som ställer upp få ta del av Skolverkets mentorskapsutbildning. Dessutom kommer vi att uppmuntra till erfarenhetsutbyten mentorerna emellan via Teams, säger Camilla Nöjd.

”Vi hoppas att Startskottet ska leda till att lärlingarna förstår hur välkomna de är in i företaget och hur viktiga de är för Granitors framtid.”

Under lärlingstiden blir det digitala utbildningar med fokus på välkomnande och inslag med information om företagskultur och samarbetsformer. Det blir också digitala föreläsningar som ska ge kunskaper som bidrar till att öka yrkesstoltheten, till exempel om hur Granitor på olika vis bidrar till samhället.

Startskottet bedrivs genom Teamsmöten i olika block, varvade med quiz som ger tillfälle till reflektion över vad var och en just lärt sig. 

– Vi planerar för fem digitala träffar under introduktionsåret och har skapat ett särskilt verktyg för quizdelen, säger Pia Muhli. 

Läs också:
“Mamma ville ha en elektriker i familjen”

Hon får medhåll av Camilla Nöjd när hon beskriver den övergripande idén med Startskottet som att ge lärlingarna en riktigt bra start i yrkeslivet och att ge dem förutsättningar att bli duktiga medarbetare.

– Vi hoppas att Startskottet ska leda till att lärlingarna förstår hur välkomna de är in i företaget och hur viktiga de är för Granitors framtid. Vi vill på så vis höja lärlingarnas status bland övriga anställda, tillägger Camilla Nöjd.

Fyra tips om hur lärlingar bäst tas om hand:

Granitor har i många år arbetat aktivt för att ta väl hand om sina lärlingar. Startskottet är bara det senaste inslaget i det arbetet. Camilla Nöjd och Pia Muhli delar gärna med sig av vad de lärt sig om hur ett bra lärlingsmottagande ska se ut:

1. Jobba med skolan

Håll god kontakt med skolan. Engagera dig i programrådet där. Skaffa dig kunskap om vad det är eleverna har lärt sig, vad de har med sig i bagaget när de kommer ut till ditt företag. Försök pejla in vilka förväntningar eleven har på sin blivande arbetsplats.

2. Var inbjudande

Det är viktigt att lärlingen verkligen känner sig välkommen när hen kommer till företaget, att hen känner sig som en del i gruppen redan från start. Utse en mentor som närmaste kontakt och stöd under mentortiden. Låt lärlingen presentera sig i gruppen och gruppens medlemmar göra detsamma för lärlingen.

3. Skapa rätt förväntningar

Här handlar det mycket om tydlighet. Kring hur företaget arbetar, inte minst när det gäller säkerhetsfrågor i arbetet. Berätta vem som vet vad i företaget, vart lärlingen kan vända sig med olika frågor. Se till att alla i gruppen förstår att det är välkommet att bidra med tips och trix till lärlingen.

4. Öppna för feedback

Se till att alla på arbetsplatsen förstår hur viktigt det är att ge lärlingen feedback på hur han arbetar och uppför sig på arbetsplatsen. Och uppmuntra lärlingen själv att ge omgivningen feedback på hur den beter sig. Ömsesidig feedback skapar trygghet och ger värdefulla bidrag till verksamheten. Summan av de anställdas olika erfarenheter och en förtrolig samverkan mellan äldre och yngre är det som utvecklar ditt företag.